Een 8,5 voor Het Twiske!

Twiske-Waterland

Het is belangrijk te weten hoe recreanten onderhoud en voorzieningen waarderen.

Het afgelopen jaar is daar onderzoek naar gedaan door middel van een digitale enquête over Het Twiske.

De respons was goed: recreanten gaven Het Twiske als cijfer maar liefst een 8,5. Het onderzoek wees daarnaast uit, dat de respondenten betrokken en geïnformeerd zijn over het recreatiegebied.

Ook zijn er verbeterpunten en aanbevelingen gegeven, deze worden opgepakt in het dagelijks beheer van Het Twiske.

Lees meer over het waarderingsonderzoek in het jaarverslag.