Twiske-Waterland

Recreatie en natuur in balans

Recreatie en natuur in balans

Op 25 juni 2020 legde het bestuur haar ambities voor de komende jaren vast in een ambitiedocument. De drie hoofddoelen zijn:

Meer biodiversiteit

Breder recreatiefaanbod

Betere spreiding recreanten

1

2

3

Een goede balans tussen natuur en recreatie staat hierbij voorop. De ambities zijn vertaald naar een eerste opzet voor een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete voorstellen en adviezen voor het hele beheergebied. Dit uitvoeringsprogramma is in december 2020 vastgesteld. Daarna is gestart met het uitwerken van projecten en het betrekken van stakeholders

Voor de inhoud en uitvoering van ambities is immers draagvlak en medewerking gewenst. Participatie op maat: voor elk project specifiek. Elk jaar is er een evaluatie van de inhoud en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma met waar nodig actualisatie.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag