Spaarnwoude

Spaarnwoude park

Voortvarend aan de slag met Spaarnwoude Park

De visie ‘Spaarnwoude Park 2040’ is vorig jaar geformuleerd en vastgesteld door het bestuur. Het toekomstbeeld voor de voortuin van de MRA is helder: een rijkdom aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Maar een nieuwe visie moet natuurlijk ook uitgevoerd worden. Daarom is meteen werk gemaakt van een concreet uitvoeringsplan, met een haalbaar programma voor 2020-2024.

  Voor de fase van planvoorbereiding is budget vrijgemaakt. In het plan staan in totaal zeventien kansrijke projecten, waarvan sinds de zomer zeven al zijn gestart

  De belangrijkste punten zijn...

Achterstallig onderhoud wegwerken.

De natuur, het landschap en de cultuurhistorie versterken.

1

2

3

De recreatiedruk spreiden door aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden te ontwikkelen.

Vervallen gebouwen in ondererfpacht uitgeven.

Het gebied toegankelijker maken voor fietsers, zowel in Spaarnwoude als vanuit de steden.

4

5

  Voordat het bestuur met het definitieve programma instemde, konden Raden en Staten hun mening geven over de conceptversie. Zo zorgen we voor een programma waar veel animo voor is. Door deze aanpak is o.a. de ontwikkeling van een extra ontvangstgebied aan de ambities toegevoegd: Amsterdam Houtrak. Je kunt het uitvoeringsplan zien als een ‘levend document’. Na de planvoorbereidingsfase wordt het plan opnieuw bekeken en herijkt.

  Concreet is het recreatieschap hiermee bezig: Aanpak rond de ontvangstgebieden van een deel van het achterstallig onderhoud. Investering bij wegen, paden en bruggen van in totaal €1 miljoen in wat we noemen ‘no regret’-maatregelen: maatregelen die altijd goed zijn om te doen, onafhankelijk van hoe het gebied in de toekomst heringericht wordt.

  Ondertussen heeft het bestuur ingestemd met de ambitieschetsen voor de ontvangstgebieden Haarlem Veerplas, Haarlemmermeer Groene Weelde en Velsen SnowWorld. Voor Hotel the Green bij de golfbaan ligt een initiatief tot een natuur-inclusieve ontwikkeling klaar. Ook is besloten dat Spaarnwoude Park 2040 een nieuw merkverhaal krijgt. Dit zal leidend zijn voor de huisstijl en de communicatie, maar ook kaders bieden voor de inrichting van het park en het activiteitenaanbod.

  Tot slot werken we aan een voorontwerp en een intentieovereenkomst met trajectpartners om de fietsverbindingen tussen Amsterdam Centraal, Bloemendaal aan Zee en IJmuiden op te waarderen.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag