Succesvolle aanpak achterstallig onderhoud

Spaarnwoude park

Natuurvriendelijke beschoeiing

Als onderdeel van de visie Spaarnwoude Park 2040 werd er door het recreatieschap flink geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Hierbij wordt aandacht besteed aan het opknappen van wegen, paden, bruggen en de natuur. In deelgebied Oosterbroek/ Buitenhuizen leverde dit een succesvol resultaat op.

Ook zijn wandelpaden, fietsroutes en de skeelerroute bij ontvangstgebied Velsen/SnowWorld opgeknapt

Vernieuwd wandelpad Westbroekplas

De meeste investeringen vonden plaats in de ontvangstgebieden. Erg belangrijk, want dit zijn de plekken waar veel recreanten komen!

Deze succesvolle aanpak zal ook in de nabije toekomst zorgen voor een aantrekkelijker Spaarnwoude Park.

Opknappen skeelerroute

Lees meer over het opknappen Spaarnwoude Park in het jaarverslag.