Geestmerambacht

Samen groener en sterker

Samen groener en sterker

Sinds 2019 wordt er druk nagedacht over een toekomstvisie voor de gebieden Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna.  De vele doelgroepen en belanghebbenden konden hun stemmen laten gelden in een uitgebreid participatietraject. In 2020 is de visie tot een concept gekomen.

Diepsmeerpolder

Zomerdel

Kleimeer

Op 20 januari 2021 is de definitieve visie door het bestuur vastgesteld. De visie richt zich op de komende tien jaar. Een belangrijk punt was het vinden van een oplossing voor het exploitatietekort van ca. €1 miljoen per jaar als de reserves eind 2026 zijn uitgeput. Daarom wordt er toegewerkt naar een structureel begrotingsevenwicht, waarbij er een nieuwe balans ontstaat tussen de kosten en opbrengsten uit het gebied en de participantenbijdragen.

Park van Luna

Groene Loper

Om dit waar te maken, zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling. De ondertitel van het visiedocument - Parkenlint tussen stad en dorp - zegt in een notendop al wat de intentie is. De natuurgebieden zullen in samenhang doorgroeien tot een veelzijdig parklint. Ze vormen een groene uitloper voor de inwoners van de omliggende gemeenten, met meer activiteiten gericht op de regio.

Lees meer highlights in het jaarveslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag