Routebureau

Kansen 

Het Routebureau ziet kansen!

Het Routebureau is inmiddels een vaste uitvoeringspartner voor provincie, gemeenten en regionale samenwerkingen op het gebied van bestemmingsmanagement en bestemmingsontwikkeling (hoofdthema’s uit de visie Recreatie & Toerisme) geworden.

De toekomst van het Routebureau Waar liggen kansen voor bestendiging en doorontwikkeling van het Routebureau? Met die vraag ging adviesbureau Bureau Buiten aan de slag. Zij keken vooruit naar de periode 2021-2023. De activiteiten rondom het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling en de inrichting van de regionale routenetwerken worden voortgezet. 

Voor marketing, communicatie en productontwikkeling zijn er mogelijkheden voor nieuwe diensten. Bureau Buiten zocht uit waar behoefte aan is.

Het sprak met zowel bestaande als potentiële opdrachtgevers. Zij interviewden onder andere de provincie Noord-Holland, en de recreatieschappen, maar ook gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden die niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen waar RNH uitvoering aan geeft. 

Begin 2021 verscheen het rapport. Wat blijkt? Het onderzoek bevestigt de algehele behoefte aan een provinciaal opererend Routebureau, dat de specialistische kennis, ervaring en uitvoeringskracht op het vlak van routevoorzieningen voor ieder flexibel en laagdrempelig beschikbaar maakt.

Product-markt-combinaties Er is interesse voor meer activiteiten op het gebied van bestemmingsmanagement en -ontwikkeling. Op basis hiervan zijn er kansen voor het ontwikkelen en aanbieden van een aantal nieuwe product-markt combinaties: monitoring gebruik en bezoekersstromen, realisatie en beheer van een totaal provinciaal routeoverzicht, ontwikkeling van meer routebeleving langs de bestaande netwerken en het stimuleren van ondernemersinitiatieven om tot routegebonden arrangementen te komen.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de opdrachtgevers over de nieuwe diensten en de bijbehorende kosten gestart. Hopelijk kan het Routebureau hierna zijn diensten uitbreiden en samenwerkingen aangaan met andere routenetwerkbeheerders in de provincie.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag