Routebureau

Naast het werk dat het routebureau direct in opdracht van de schappen doet, voert het ook projecten uit namens gemeenten en de provincie. Soms is een recreatieschap één van de opdrachtgevers, maar niet per se. Het routebureau bundelt de structurele projecten op het gebied van varen, wandelen en fietsen. In 2020 bereikte het routebureau enkele mooie mijlpalen.

Recreatie Noord-Holland is expert op het gebied van bewegwijzerde netwerken voor wandelen, fietsen en varen. Het routebureau van Recreatie Noord-Holland ontwikkelt en beheert wij deze netwerken in de hele provincie. 

Daardoor is het bureau sterk in samenwerking, met de provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, regionale en thematische marketingorganisaties, ondernemers aan routes en boeren die een deel van hun terrein beschikbaar stellen als boerenlandpad voor wandelaars.

Lees meer highlights in het jaarverslag