Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Waterplanten

Waterplanten: we maken van een nood een deugd

Waterplanten veroorzaken veel overlast in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De hoeveelheid waterplanten in het meer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Nu wordt het probleem nog in toom gehouden door de waterplanten te maaien en gebieden met waterplanten af te zetten voor pleziervaart. Daardoor is het meer in de zomermaanden niet overal meer bevaarbaar.

Soms is tijdelijke afsluiting van de zwemlocaties in het gebied  noodzakelijk vanwege bijvoorbeeld de belasting van overstortwater of de bloei van blauwalgen. Dit vraagt om een structurele oplossing. Het ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV lijkt die te hebben gevonden. 

Volgens hen biedt de lokale verdieping van het water uitkomst. Deze oplossing draagt tegelijkertijd bij aan natuurdoelen. De lokale verdieping van het water in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer leidt namelijk tot een grotere biodiversiteit van zowel de onder- als de bovenwaterwereld. Zo maken we van de nood een deugd.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag