Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Vooruit kijken

Samen kijken we vooruit

De toekomst-schets voor de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer, en IJmond en Zaanstad is af. De conceptvisie voor de komende 10 jaar, Natuur en recreatie in Hollandse landschappen, ligt klaar. Natuurlijk maakten we die samen met alle belanghebbenden. De natuur- en recreatiegebieden hebben veel verschillende soorten recreanten, allemaal met hun eigen wensen en belangen. Het was een uitdaging om ze te verenigingen in een gedeelde visie die de komende jaren richting kan geven aan de ontwikkeling van het gebied.

Maar het is gelukt. De stemmen van alle doelgroepen zijn gehoord. Dit is gedaan met een uitgebreid onderzoek, een participatietraject en inspraak via Swipocratie. Dat is een soort recreatie-Tinder, waarbij je op je scherm kunt reageren op stellingen en foto’s over de toekomst van de recreatiegebieden. 

Het resultaat is een toekomstvisie waar veel steun voor is. In hoofdlijnen beschrijft het de belangrijkste thema’s en hoe het gebied zal worden ontwikkeld. De ambitie is om de natuur- en recreatiegebieden in samenhang met de regio te versterken. De verschillende recreatieterreinen binnen het gebied dienen als groene uitloopzones voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden, met activiteiten die zich richten op de regio.

De kwaliteit van de gebieden, inclusief de waterkwaliteit, gaat omhoog en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes is een in elkaar overlopend geheel. De visie dient ook meteen als kader voor hernieuwde promotie van het gebied. In december 2020 is de conceptversie voor goedkeuring aangeboden aan de raden van de betrokken gemeenten.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag