Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Vooruit kijken

Samen kijken we vooruit

De toekomst-schets voor de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer, en IJmond en Zaanstad is af. De conceptvisie voor de komende 10 jaar, Natuur en recreatie in Hollandse landschappen, ligt klaar. Natuurlijk maakten we die samen met alle belanghebbenden. De natuur- en recreatiegebieden hebben veel verschillende soorten recreanten, allemaal met hun eigen wensen en belangen. Het was een uitdaging om ze te verenigingen in een gedeelde visie die de komende jaren richting kan geven aan de ontwikkeling van het gebied.

Maar het is gelukt. De stemmen van alle doelgroepen zijn gehoord. Dit is gedaan met een uitgebreid onderzoek, een participatietraject en inspraak via Swipocratie. Dat is een soort recreatie-Tinder, waarbij je op je scherm kunt reageren op stellingen en foto’s over de toekomst van de recreatiegebieden. 

Het resultaat is een toekomstvisie waar veel steun voor is. In hoofdlijnen beschrijft het de belangrijkste thema’s en hoe het gebied zal worden ontwikkeld. De ambitie is om de natuur- en recreatiegebieden in samenhang met de regio te versterken. De verschillende recreatieterreinen binnen het gebied dienen als groene uitloopzones voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden, met activiteiten die zich richten op de regio.

De kwaliteit van de gebieden, inclusief de waterkwaliteit, gaat omhoog en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes is een in elkaar overlopend geheel. De visie dient ook meteen als kader voor hernieuwde promotie van het gebied. In december 2020 is de conceptversie voor goedkeuring aangeboden aan de raden van de betrokken gemeenten.

Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Nieuwe hoop

Nieuwe hoop voor Erfgoedpark De Hoop

Het voormalig Erfgoedpark De Hoop krijgt weer een bruisende bestemming. De zoektocht naar een enthousiaste ondernemer die deze plek weer tot bloei kan brengen leverde lang niets op. Tot 2020. Twee ervaren ondernemers uit de omgeving gaan vol enthousiasme aan de slag met deze unieke locatie aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

De centrale ligging maakt het een perfecte uitvalsbasis voor tripjes in de omgeving. Je kunt vanaf hier fietsen, wandelen, varen of gewoon genieten. De ondernemers – bekend van de Vuurlinie en Vuurland in Beverwijk – hebben verschillende recreatiemogelijkheden op het oog, zowel op het land als op het water. In het verschiet liggen: een klein restaurant, negen bed-and-breakfast-plekken en drie familiestubes.

De ondernemers willen hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande panden en samenwerken met lokale partijen. In de ‘kleine molen’ is al een ijssalon gestart. Maar De Hoop wordt ook een plek voor verhalen. Het gebied heeft een rijke historie. 

In het Erfgoedpark komt die weer tot leven. Zo krijgt stichting Cornelis Corneliszoon, vernoemd naar de uitvinder van de houtzaagmolen, een ruimte voor een museum over de culturele en historische waarde van de houtzagerij voor de omgeving. Maar ook de boeiende ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ heeft een plek op het Erfgoedpark. De ondernemers hopen half  2021 officieel open te gaan.

Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Vakantie in eigen land

Vakantie-in-eigen-land? Nederland ging het water op!

Georganiseerde zeilwedstrijden waren in 2020 helaas niet mogelijk op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De coronamaatregelen stonden dit niet toe. Maar de individuele watersport was booming. De kanoroutes zijn zelden zo goed gebruikt. Alles wat maar enigszins kon drijven, ging het water op.

Er zijn zelfs een paar echte pieremachochels gespot. Wie nog een kleine boot wilde aanschaffen, kwam er al snel achter dat de levertijd enkele maanden was. Voor een dagje varen met een huursloep of een kano moest je ruim op tijd reserveren. In cijfers gezegd: de drukte op het water nam met 30-35% toe. De prachtige vaarroutes waren een uitkomst voor de noodgedwongen vakantie-in-eigen-land. Langs de oevers stonden de parkeerplaatsen vol met Nederlandse kentekenplaten.

De toezichthouders waren hierdoor druk in de weer om alle nieuwelingen voor te lichten over het snelvaargebied en de betekenis van alle gekleurde vaarwegmarkeringen, maar het vaarwater en de vaarroutes konden de drukte goed aan.

Alkmaarder- en  Uitgeestermeer

Waterplanten

Waterplanten: we maken van een nood een deugd

Waterplanten veroorzaken veel overlast in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De hoeveelheid waterplanten in het meer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Nu wordt het probleem nog in toom gehouden door de waterplanten te maaien en gebieden met waterplanten af te zetten voor pleziervaart. Daardoor is het meer in de zomermaanden niet overal meer bevaarbaar.

Soms is tijdelijke afsluiting van de zwemlocaties in het gebied  noodzakelijk vanwege bijvoorbeeld de belasting van overstortwater of de bloei van blauwalgen. Dit vraagt om een structurele oplossing. Het ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV lijkt die te hebben gevonden. 

Volgens hen biedt de lokale verdieping van het water uitkomst. Deze oplossing draagt tegelijkertijd bij aan natuurdoelen. De lokale verdieping van het water in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer leidt namelijk tot een grotere biodiversiteit van zowel de onder- als de bovenwaterwereld. Zo maken we van de nood een deugd.