De Dorregeesterpolder

Jaarrond  wandelen in de Dorregeesterpolder

De wandelroute in de Dorregeesterpolder is gedeeltelijk verlegd. Door het beschikbaar stellen van een stuk kade en dijk (van maar liefst 700 meter) kunnen wandelaars er terecht zonder het omliggende polderland te verstoren.

Met als omgeving nieuwsgierige schapen, prachtige rietkragen en weilanden is het nu jaarrond wandelen op de kade – zelfs tijdens het broedseizoen!

Of de route definitief zo blijft, is nog niet duidelijk. De komende vijf jaar zal Landschap Noord-Holland de smienten jaarlijks evalueren en een beslissing nemen

Als blijkt dat wandelaars de smienten in het nabijgelegen Limmergat toch verstoren, wordt de oude route weer in gebruik genomen. Maar voorlopig kan er het hele jaar gewandeld worden over deze prachtige, deels vernieuwde route!

Lees meer over de Dorregeesterpolder in het jaarverslag.