Schoner water

Groengebied  Amstelland

Schoner water voor vissen en watervogels

Onze gebieden in de stadsranden zijn vaak ingericht voor recreatie. De natuur ontwikkelt zich daarin ook op een waardevolle manier. Maar om de natuur- én recreatiewaarde te behouden en verder te ontwikkelen, is slim onderhoud nodig. En soms ook actief ingrijpen. Een mooi voorbeeld daarvan is Gaasperzoom. Het ligt in Amsterdam-Zuidoost, ten zuiden van de Gaasperplas.

Het is een park en natuurgebied ineen en is onderdeel van het NNN-gebied ‘de natuurboog-Amsterdam’. In een deel van het gebied mag de natuur haar gang gaan, wat heeft geleid tot een wilde vegetatie en grazende Gasconnerunderen. Maar soms moet de mens ingrijpen. Zelfs in een natuurlijk onderhouden gebied als de Gaasperzoom.

Koeien Gaasperzoom

Vermindering doorstroming en waterkwaliteit Eens in de 20 à 30 jaar is baggerwerk nodig. Bladeren en ander plantaardig materiaal vormen door de jaren heen namelijk een dikke laag bagger die de sloten ondieper maakt. De doorstroming van water wordt daardoor minder goed en de waterkwaliteit gaat achteruit. Baggeren is dan de oplossing.

Betere leefomstandigheden De prutklus is natuurlijk voor omwonenden minder leuk. De modder die op de velden en langs de kant ligt, ziet er niet fraai uit. Honden en kinderen kunnen er dan niet spelen. Het duurt lang voordat een veld weer bruikbaar is. Maar… als de bagger droog is, maakt beheer het gebied weer vlak en zaaien ze het in. Na een paar jaar zie je er niets meer van. Het water is dan wel veel schoner, wat voor de vissen en watervogels heel prettig is. Zij hebben daarmee een veel betere leefomgeving.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag