Groengebied  Amstelland

Visie

Visie in de maak

Met alle studies, beleidsvisies en beheer- en ontwikkelstrategieën die zijn gemaakt voor Groengebied Amstelland door de betrokken belangengroepen, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties, vroeg het bestuur zich af of het ontwikkelen van een eigen visie of ambitie niet dubbelop zou zijn. Halverwege 2020 koos het ervoor om een uitvoeringsgericht Ambitiedocument op te stellen.

Het doel is om een actueel en resultaatgericht programma te maken dat een concrete uitwerking is van gezamenlijke doelen. Want samen besluiten we over de toekomst van het gebied. Om praktische redenen zal het bestuur zelf een eerste opmaat tot het document schrijven, waarna het open wordt gesteld voor feedback vanuit alle doelgroepen en belanghebbenden. Het participatietraject kan naar verwachting half 2021 van start.

Meer natuurwaarde in Groengebied Amstelland door ander maaibeleid

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag