Met een nieuwe visie op naar 2030

Geestmerambacht

Kijk je met ons mee?

Vol goede moed én klaar voor een toekomst vol ontwikkeling en nieuwe mogelijkheden: onze visie voor de recreatiegebieden Geestmerambacht, de Groene Loper en Park van Luna is vastgelegd.

Waar gaan we mee aan de slag? Het behalen van nieuwe financiering, het ontwikkelen van biodiversiteit en natuurwaarden, maar ook het voortdurend blijven aansluiten op de behoeften van recreanten.

En het gaat de goede kant op: de visie werd goedgekeurd door de drie belanghebbende gemeenteraden.

Ook in de zomer hadden we iets te vieren. De nieuwe visie werd vertaald naar een voorlopig uitvoeringsplan waarin de planning van de verschillende projecten beschreven staan. Naar verwachting wordt dit plan juni 2022 definitief vastgesteld.

Lees meer over de nieuwe visie in ons jaarverslag