Geestmerambacht

Geen beren meer  op de weg

Geen beren meer op de weg voor Geestmerloo

Geestmerloo is geopend! Het nieuwste deelgebied van Geestmerambacht ligt tussen de Zomerdel en Alkmaar-Noord. Dankzij een subsidie van provincie Noord-Holland kan het recreatiegebied uitbreiden. In juli 2020 zijn de hekken om het terrein weggehaald. Het resultaat: een prachtig recreatiepark van 24 hectare direct grenzend aan Alkmaar-Noord en heel goed bereikbaar vanuit de omgeving

Bezoekers genieten van wandelpaden, een hondenlosloop strook, nieuwe waterpartijen, duizenden aangeplante boompjes, een natuurbegraafplaats, een herdenkingsbos en een natuurspeelplaats.

De aanleg van het terrein was een uniek project en een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Provincie Subsidie maakte de inrichting van het terrein mogelijk , ondernemers financierden de natuurbegraafplaats. Een opmerkelijke plek om midden in de natuur te worden begraven, op een zelfgekozen plek. Bijvoorbeeld in de buurt van water, bij een mooie boom, op of juist onderaan een heuvel. De natuur is er leidend. De graven worden niet geruimd en blijvende gedenktekens zijn niet toegestaan.

Ook het Herdenkingsbos is een uniek project. Ten westen van de centrale waterpartij is 1,5 hectare ingericht voor het aanplanten van herdenkingsbomen voor overleden kinderen. Het is een burgerinitiatief van de Stichting Het Bos der Omarming. Met een eigen boom krijgt het kind op symbolische wijze een plek in het bos.

Het ontwerp van de natuurspeelplaats is door een bijzondere samenwerking tot stand gekomen. Kinderen van twee basisscholen uit Alkmaar konden hun ideeën inzenden. Nog voordat Geestmerloo officieel was geopend, mochten zij samen met wethouder Pieter Dijkman het terrein op om de speelplaats feestelijk in te wijden.

Het bestuur van Geestmerambacht had al langer de wens om het terrein in te richten voor recreatie en natuur. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Lang was het zelfs maar de vraag of het project wel door kon gaan. Nadat de gemeente Alkmaar de vergunning had verleend, richtten bezwaarprocedures zich aanvankelijk tegen de komst van de natuurbegraafplaats.

Na jarenlange procedures, kon het project eindelijk van start. De inrichting van zo’n groot terrein was ook een hele uitdaging. Er waren veel verschillende partijen bij betrokken. Dus moest er veel worden afgestemd tussen het recreatieschap, de gemeenten, de ondernemers, het hoogheemraadschap, de provincie, de stichting en uiteenlopende adviseurs, ingenieurs, aannemers en leveranciers.

Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. De grondsoort, die lang nat blijft, en de weersomstandigheden, die tijdens de aanleg varieerden van heel nat tot geheel droog, vroegen om een flexibele houding. Steeds moest opnieuw worden gekeken wat de beste aanpak was. Maar de beren op de weg zijn één voor één aangepakt. En nu is Geestmerloo een feit.

Lees meer highlights  in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag