Een nieuw leven

Een veelbelovende toekomst voor speelpark De Swaan

Eind 2021 werd speelpark De Swaan in overgenomen door een nieuwe eigenaar

Zo startte ondernemer dhr. Heeremans onmiddellijk met voortvarende ideeën om De Swaan toch een rooskleurige toekomst te bieden: investeren in gebouwen en speeltoestellen, nieuw horeca-aanbod: veelbelovend voor de omgeving én de recreanten.

Na lange onderhandelingen is een definitieve overeenkomst bereikt, waarin diverse zakelijke rechten zijn omschreven.

Het recreatieschap Geestmerambacht is trots op deze uitkomst, waarbij zowel de belangen van het recreatieschap, de ondernemer en de recreanten zijn meegenomen.

Lees meer over nieuw leven in ons jaarverslag