Geestmerambacht

Geestmerambacht

Samen groener en sterker

Samen groener en sterker

Sinds 2019 wordt er druk nagedacht over een toekomstvisie voor de gebieden Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna.  De vele doelgroepen en belanghebbenden konden hun stemmen laten gelden in een uitgebreid participatietraject. In 2020 is de visie tot een concept gekomen.

Diepsmeerpolder

Zomerdel

Kleimeer

Op 20 januari 2021 is de definitieve visie door het bestuur vastgesteld. De visie richt zich op de komende tien jaar. Een belangrijk punt was het vinden van een oplossing voor het exploitatietekort van ca. €1 miljoen per jaar als de reserves eind 2026 zijn uitgeput. Daarom wordt er toegewerkt naar een structureel begrotingsevenwicht, waarbij er een nieuwe balans ontstaat tussen de kosten en opbrengsten uit het gebied en de participantenbijdragen.

Park van Luna

Groene Loper

Om dit waar te maken, zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling. De ondertitel van het visiedocument - Parkenlint tussen stad en dorp - zegt in een notendop al wat de intentie is. De natuurgebieden zullen in samenhang doorgroeien tot een veelzijdig parklint. Ze vormen een groene uitloper voor de inwoners van de omliggende gemeenten, met meer activiteiten gericht op de regio.

Geestmerambacht

Groot jubileum

Een groot jubileum klein gevierd

Het was in 2020 veertig jaar geleden dat de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht is ondertekend. Liefhebbers kunnen dus al veertig jaar vrijelijk genieten van de openluchtrecreatie dicht bij huis. Het gebied heeft voor ieder wat wils. Reden genoeg om dit jubileum uitgebreid te vieren.

Er stonden dan ook maandelijks activiteiten op de planning. Van wandelingen tot publieksevenementen. Maar door corona ging het net even anders. De eerste maanden van het jaar leidden ervaren IVN-gidsen belangstellenden nog rond in Geestmerambacht, vertellend over de boeiende natuur.

In januari stond de spotlight op de verschillende soorten eenden. Bezoekers kregen alle ins en outs te horen over hoe de eenden aan hun voedsel komen, maar bijvoorbeeld ook  waarom er zoveel molshopen zijn in dat jaargetijde. In februari had de wandeling het thema: ‘Hangt de lente al in de lucht?’ De deelnemers speurden fanatiek de grond af voor bloeiend speenkruid. Vanaf maart konden de geplande activiteiten helaas niet doorgaan. Op eentje na: de fotowedstrijd.

Vanaf mei stuurden amateurfotografen hun beste opnames van de omgeving op. Dit leidde tot prachtige foto’s van honderdvijftig inzenders. In 2021 krijgt de wedstrijd nog een vervolg: bij het meer komt een speciale buitententoonstelling. De winnaars zien daar hun foto’s terug op banners langs het looppad. Kortom een mooie viering van een groot jubileum, zij het iets bescheidener dan eigenlijk bedoeld.

Geestmerambacht

Fitnessen op een  kunstwerk

Fitnessen op een kunstwerk? Het kan in Park van Luna

Sinds 2020 kunnen in Park van Luna nóg meer mensen aan hun conditie en gezondheid werken, genietend van de buitenlucht. In 2016 kwamen vier fitnesstoestellen langs het fietspad aan de noordkant van Strand van Luna. Het was een cadeau van de gemeente Heerhugowaard, uit naam van voormalig voorzitter Leo Dickhoff. Het ontwerp lokte toen al veel leuke reacties uit. De toestellen, die op betonnen vloeren staan, bestaan voornamelijk uit witte, stalen buizen en ogen stevig.

Op sociale media leidde dat tot veel reacties. ‘Ziet er mooi uit’, zegt de een. 'Een echte aanwinst', reageert een ander. Maar niet iedereen was meteen gewend. Sommigen zagen de toestellen aan voor kunstwerken. En ook niet iedereen wist raad met de apparaten. ‘Wat leuk, maar hoe werkt het?’ schrijft iemand. Daar is aan gedacht! Bordjes bij de toestellen maken de functie en de oefening duidelijk. Inmiddels heeft het recreatieschap het fitness circuit aangevuld en staan er tien apparaten.

De laatste vier zijn in 2020 geplaatst. Daarmee is het parcours compleet en is, voor zover bekend, Park van Luna de enige locatie in Nederland waar zoveel fitnessapparaten bij elkaar staan in de open lucht, voor iedereen vrij te gebruiken.

Geestmerambacht

Geen beren meer  op de weg

Geen beren meer op de weg voor Geestmerloo

Geestmerloo is geopend! Het nieuwste deelgebied van Geestmerambacht ligt tussen de Zomerdel en Alkmaar-Noord. Dankzij een subsidie van provincie Noord-Holland kan het recreatiegebied uitbreiden. In juli 2020 zijn de hekken om het terrein weggehaald. Het resultaat: een prachtig recreatiepark van 24 hectare direct grenzend aan Alkmaar-Noord en heel goed bereikbaar vanuit de omgeving

Bezoekers genieten van wandelpaden, een hondenlosloop strook, nieuwe waterpartijen, duizenden aangeplante boompjes, een natuurbegraafplaats, een herdenkingsbos en een natuurspeelplaats.

De aanleg van het terrein was een uniek project en een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Provincie Subsidie maakte de inrichting van het terrein mogelijk , ondernemers financierden de natuurbegraafplaats. Een opmerkelijke plek om midden in de natuur te worden begraven, op een zelfgekozen plek. Bijvoorbeeld in de buurt van water, bij een mooie boom, op of juist onderaan een heuvel. De natuur is er leidend. De graven worden niet geruimd en blijvende gedenktekens zijn niet toegestaan.

Ook het Herdenkingsbos is een uniek project. Ten westen van de centrale waterpartij is 1,5 hectare ingericht voor het aanplanten van herdenkingsbomen voor overleden kinderen. Het is een burgerinitiatief van de Stichting Het Bos der Omarming. Met een eigen boom krijgt het kind op symbolische wijze een plek in het bos.

Het ontwerp van de natuurspeelplaats is door een bijzondere samenwerking tot stand gekomen. Kinderen van twee basisscholen uit Alkmaar konden hun ideeën inzenden. Nog voordat Geestmerloo officieel was geopend, mochten zij samen met wethouder Pieter Dijkman het terrein op om de speelplaats feestelijk in te wijden.

Het bestuur van Geestmerambacht had al langer de wens om het terrein in te richten voor recreatie en natuur. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Lang was het zelfs maar de vraag of het project wel door kon gaan. Nadat de gemeente Alkmaar de vergunning had verleend, richtten bezwaarprocedures zich aanvankelijk tegen de komst van de natuurbegraafplaats.

Na jarenlange procedures, kon het project eindelijk van start. De inrichting van zo’n groot terrein was ook een hele uitdaging. Er waren veel verschillende partijen bij betrokken. Dus moest er veel worden afgestemd tussen het recreatieschap, de gemeenten, de ondernemers, het hoogheemraadschap, de provincie, de stichting en uiteenlopende adviseurs, ingenieurs, aannemers en leveranciers.

Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. De grondsoort, die lang nat blijft, en de weersomstandigheden, die tijdens de aanleg varieerden van heel nat tot geheel droog, vroegen om een flexibele houding. Steeds moest opnieuw worden gekeken wat de beste aanpak was. Maar de beren op de weg zijn één voor één aangepakt. En nu is Geestmerloo een feit.