Spaarnwoude

Fort benoorden

Fort benoorden: samen bepalen we de kaders voor ontwikkeling

Het Nederlands erfgoed verrijkt zowel de stad als het platteland. Onze monumenten zijn verstilde herinneringen. 

 Ze geven de omgeving een unieke sfeer. Maar ze geven ook verhalen door over onze gedeelde historie en identiteit. Daarmee raken deze bijzondere gebouwen de emotie van de burger.

Het Fort benoorden Spaarndam is één van die monumenten. Het behoort tot het UNESCO werelderfgoed en ligt in Spaarnwoude, een plek waar natuur, weidse uitzichten en een prettige woonomgeving samenkomen. In het fort zijn tientallen muurtekeningen aanwezig. Sommige zijn meer dan honderd jaar oud. Ze zijn gemaakt tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. De tekeningen geven een uniek kijkje in het leven van de soldaten en anderen die het fort bemanden. Het zijn getuigenissen van de bewogen geschiedenis van het fort.

Maar het Fort benoorden is ook een ontoegankelijk gebied met een afgesloten, verwilderd bos. Het fort is in verval geraakt. Daarom krijgt het Fort benoorden een nieuwe bestemming. Het wie, wat en hoe staat nog open. 

 Maar belangrijk is dat de invulling toekomstbestendig is en past bij de behoeftes uit de omgeving. Daarom vroegen we de mensen om mee te denken. Stichting BOEi, specialist in herbestemming van industriële monumenten, leidt het participatieproces. In 2020 is er al een open dag georganiseerd, een digitale ideeënbus geopend via www.hetbenoorden.nl en een maatschappelijke adviescommissie samengesteld.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, de dorpsraad, vrijwillige natuurbeschermers en huidige gebruikers van het gebied. Zij adviseren het bestuur. Sindsdien is er een Witboek opgemaakt en vastgesteld, waarin beschreven staat wat de eisen en wensen zijn voor het toekomstige Benoorden. In 2021 gaan we door met een bidbook: een beeldende verzameling van ideeën en voorbeelden van gebruiksvormen die passen binnen de kaders van het Witboek. Zo hopen we voor dit prachtige gebied  een invulling te vinden  met veel draagvlak.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag