Twiske-Waterland

Fijne plek voor vogels

Het Twiske: een fijne plek voor vogels

Biodiversiteit is belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Bescherming van de leefgebieden van specifieke dier- en plantensoorten is hard nodig. Anders wordt de natuur in Europa en in Nederland steeds eentoniger. Het Twiske is zo’n beschermd gebied. Het is onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van natuurgebieden die de leefomgevingen van bedreigde dier- en plantensoorten willen behouden

Bruine Kiekendief

Krakeend

Snor

Het recreatiegebied kent een grote verscheidenheid aan flora- en fauna en veel biodiversiteit, waardoor allerlei soorten vlinders, vogels en dieren zich hier thuis voelen. Het recreatiegebied valt onder de bescherming van de Vogelrichtlijn, volgens de Natura 2000 regelgeving. Om een goed beeld te krijgen van de actuele natuurwaarden, is in 2020 een ecologisch onderzoek gestart.

Het kijkt naar de biodiversiteit in het gebied in het algemeen en specifiek naar de vogelsoorten die onder de vogelrichtlijn als ‘doelsoorten’ zijn aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan de Roerdomp, de Bruine Kiekendief, de Snor, de Rietzanger, de Krakeend, de Smient, Grauwe Grans en de Slobeend.

Slobeend

Grauwe Gans

Roerdomp

 Het onderzoek is nog in volle gang. Na afronding vormen de resultaten en aanbevelingen de basis voor een ecologisch beheerplan voor het Twiske. Hierin staan concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen die de leefcondities van beschermde (vogel)soorten in stand houden en de biodiversiteit, waar mogelijk, vergroten.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag