Van de directeur

Na een hybride verslag over 2016, verwelkom ik u met gepaste trots bij ons eerste 100 procent digitale jaarverslag. Als website, met 360-graden foto’s en een virtual reality video. Ook wij bewegen graag mee met de kansen en verbeteringen van deze tijd.

Deze tijd vraagt om duurzaamheid en tijd/ plaatsonafhankelijkheid. Dit papierloze verslag laat zien dat wij ons best doen om minder papier te verbruiken. Met de smartphone in de hand navigeert u soepel door dit verslag, waar en wanneer u maar wilt.
Diezelfde flexibiliteit streven wij na in onze organisatie. In 2017 hebben wij met onze automatisering hier de basis voor gelegd. Heel Recreatie Noord-Holland is sindsdien mobiel bereikbaar, steeds meer collega’s bedienen zich van tablet of laptop en sinds kort werkt de hele organisatie in de cloud.

Bij Recreatie Noord-Holland wordt hard gewerkt. Heel hard zelfs. Als je dan een pluim krijgt -zoals van bureaus Cyber en Berenschot voor beheer en organisatie in respectievelijk Geestmerambacht en Spaarnwoude- dan mag je daar best trots op zijn.
Maar het kan altijd beter. Het pittige rapport van de Rekenkamer over Spaarnwoude bood ons veel aanknopingspunten voor verandering. Wij kunnen de schapsbesturen beter informeren. Transparanter, proactiever en met duidelijke aanbevelingen en consequenties volgend uit de keuzes die zij maken.

Beheerplannen kunnen helpen bij het maken van de keuzes. Die zijn we in 2017 voor alle recreatieschappen gaan opstellen. Kiezen de besturen voor een bepaald kwaliteitsniveau, dan heeft dat financiële consequenties voor de korte, de middellange en de lange termijn. Wel zo duidelijk als je dat aan het begin van een traject in beeld hebt. Zo kan een eenmaal ingezette koers beter worden vastgehouden.

Als overheids-NV met provincie Noord-Holland als aandeelhouder, zien wij bovenal kansen voor een organisatie als de onze. Wij zijn immers géén grondeigenaar en enorm ervaren in het adviseren van besturen, in gebiedsexploitatie en –beheer, en projectontwikkeling. Wij zijn dus de onafhankelijke expert die natuur- en recreatiedoelstellingen in balans kan helpen brengen. Want natuur en recreatie zijn niet tegenstrijdig, maar kunnen elkaar juist versterken. Wij laten u graag zien hoe.

Zo blijven wij verbeteren. Omdat het moet en omdat het kan. Maar vooral omdat wij het willen. Want niets is zo leuk als veranderen om jezelf te kunnen blijven. Dan blijven we voorop lopen. Daar in die voorhoede voelen wij ons thuis.

Tot ziens in één van de recreatiegebieden!

Jos Gilliam