Van de directeur

Het papierloze jaarverslag is vorig jaar goed ontvangen. Alle reden om door te gaan op de ingeslagen weg. Wederom heet ik u met gepaste trots welkom op jaarverslagrecreatienoordholland.nl, en presenteer ik u ons verslag over 2018.

Weer kozen we voor begeleidend videobeeld. Met vlogs laten we recreanten verslag doen van hun belevenissen in de recreatiegebieden. In twee explanimations staan we stil bij de complexiteit van ons werkveld en de mijlpalen die wij in 2018 behaalden.

Ook in 2018 volgden inspirerende wapenfeiten elkaar in rap tempo op. We benoemden drie speerpunten voor de komende periode: verbetering van het omgevingsmanagement, van de bestuurlijke informatievoorziening en van de sturing en verantwoording.

Al onze inspanningen in 2018 stonden in het licht van deze speerpunten. Voor alle recreatiegebieden zijn (langetermijn-) beheerplannen geformuleerd. Er zijn voor 3 gebieden ambitiedocumenten afgerond en voor 2 gebieden zijn deze in de maak. Ze zullen in 2019 via degelijke participatietrajecten met alle betrokkenen leiden tot nieuwe visies, ontwikkelingsprogramma´s en meerjarenexploitaties. De zichtbare koppeling van de beheerplannen en de ontwikkelingsprogramma´s aan de verbeterde financiële verantwoording krijgt na de zomer van 2019 haar definitieve vorm. Daarmee wordt de eind 2017 ingezette transitie naar een volwaardig transparante en stuurbare organisatie afgerond.

Josh Gilliam

En terwijl wij flink sleutelden aan onze werkprocessen en organisatie, bleef de winkel open. De medewerkers van Recreatie Noord-Holland hebben daarmee ook in 2018 weer een bijzondere prestatie geleverd waarvoor ik bij deze mijn dankbaarheid en waardering wil uitspreken. Ik ben blij aanvoerder te mogen zijn van deze bijzonder gemotiveerde en betrokken medewerkers.

We liggen op koers en we zijn er nog niet. Maar bedenkend waar we vandaan komen en het jaar 2018 overziend, hebben wij in korte tijd enorme stappen gezet. Onze bedrijfsvoering verbetert zienderogen. Daarmee bewijzen we onze opdrachtgevers dat wij dé samenwerkingspartner zijn als het om recreatie gaat. Want wij beschikken niet alleen over de meeste kennis en expertise, wij zijn ook in staat in zeer korte tijd te veranderen. Vakkundig, dienstbaar, zelfkritisch en wendbaar.

Dát maakt ons toekomstbestendig!

Jos Gilliam