Van de directeur

2023 was een bijzonder jaar. Bijzonder omdat we nog steeds te maken hadden met onrustig vaarwater: de mogelijke aandelenoverdracht van de provincie Noord-Holland naar Staatsbosbeheer én het opstellen van de nieuwe contracten met de recreatieschappen. Maar ook bijzonder omdat die onrust weinig effect had op onze manier van werken en onze productiviteit. Daar zijn we met z’n allen trots op. Natuurlijk zagen we meer verloop van personeel en maakten we meer gebruik van externe mensen, maar dat heeft ook weer voordelen. Onder de nieuwe aanwas zaten meerdere jonge mensen, die zorgen voor een andere dynamiek in de organisatie en een diverser medewerkerssamenstelling. Ondanks de veranderende omstandigheden deden we ons werk met plezier en met een positieve vibe. En: we blijven onszelf steeds ontwikkelen en verbeteren.

Veilig voelen

Uit het medewerkersonderzoek eind 2022 kwam onder andere naar voren dat medewerkers zich veilig voelen. Om dit te bestendigen hebben met trainingen aandacht besteed aan gewenst gedrag. Het is goed om te concluderen dat er in 2023 in het rapport van de vertrouwenscommissie één melding voorkwam. Deze is uiterst serieus opgepakt en naar tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld. Onze organisatie is succesvol in het vrij en direct met elkaar praten over ongemakkelijke onderwerpen die spelen; die pakken we meteen aan. Ik ervaar weinig drempels naar elkaar, ook niet binnen de hiërarchie.

Financieel in control

2023 was op financieel vlak ook een goed jaar; we zijn op nul uitgekomen. Daar hebben we met succes op gestuurd, ondanks de lastige tijden. Inhoudelijke programma’s van recreatieschappen waren teruggeschroefd, maar we hebben goed geschakeld om minder uren te besteden en minder kosten te maken. Hierdoor kwamen we per saldo toch op nul uit, dat hebben we goed gedaan.

Borging van kwaliteit

Tot slot wil ik het vaststellen van onze nieuwe missie, visie, opgaven en kernwaarden noemen. Deze hebben we via een uitgebreid intern participatieproces opgesteld en vastgesteld. Hiermee hebben we de kwaliteit van onze organisatie geborgd en een basis gecreëerd voor permanente verbetering. We gebruiken ze als toetssteen voor ons handelen, nu en in de toekomst.