Verslag van de Raad van Commissarissen

Het aandelendossier hield ons en de RNH-collega’s in 2023 flink bezig. Voor sommigen vergde het, naast hun gewone werk, een enorme inspanning. Wij hebben veel waardering voor hun inzet en realiseren ons dat het geen gemakkelijke taak is. Als Raad van Commissarissen kijken we ook naar het aandelentraject en wat dat voor de organisatie met zich meebrengt. We zien dat het in het omgevingsmanagement af en toe weerbarstig is, maar mooi om te zien hoe de RNH-collega’s veerkracht tonen en met diverse partijen weer naar nieuwe oplossingen toewerken.

Ook grote waardering voor de hr-afdeling, die een flinke kluif had aan het invullen van de opengevallen posities na het vertrek van een aantal mensen. Het is mooi te zien hoe ze mensen enthousiasmeren om voor RNH te komen werken. De werkplekken, midden in de recreatiegebieden, werken daar zeker aan mee.

Naast het contact met de bestuurder spreken wij ook de OR-leden en medewerkers, onder andere tijdens personeelsbijeenkomsten of een kerstviering. We willen van hen horen wat ze bezig houdt. Het doet ons deugd dat RNH de familiaire cultuur belangrijk vindt en er aandacht voor heeft.

De Raad van Commissarissen legt in de recreatiegebieden werkbezoeken af; belangrijk om gevoel te houden met de basis en het werk van de RNH-medewerkers. De medewerkers maakten een mooi programma, waar we heel blij mee zijn. We gaan er altijd met plezier naartoe.

Wij zijn trots op het werk van Recreatie Noord-Holland voor de schappen en zien daarnaast ook veel uitdagingen vanwege het gekeerde tij: minder beschikbare financiën en mooie plannen zijn in de koelkast gezet. Dat doet iets met medewerkers. De organisatie heeft veel veerkracht nodig om dit aan te kunnen, positief te blijven en hun rol in een nieuwe werkelijkheid op een andere manier in te vullen. Verandering is een constante factor, maar het afgelopen jaar vergde meer veerkracht dan voorheen. Het is goed te zien dat mensen binnen de context van RNH met plezier hun werk doen, mede door de invoering van zelfsturing en ontwikkeltrajecten.

Het is spijtig te constateren dat die financiering onder druk staat en de plannen slechts gedeeltelijk door kunnen gaan. De recreatiegebieden waren in coronatijd een belangrijke factor voor het welzijn van burgers en dat zijn ze nu nog steeds. Daar doen we het voor en soms wordt dat wel eens uit het oog verloren. We zijn er natuurlijk om te controleren, de processen na te lopen en te kijken of het goed gaat. Maar niets is fijner dan bezoekers van de gebieden te zien genieten, van het eindproduct waar jullie je best voor doen. Dat geeft energie!

We zijn als Raad van Commissarissen trots op de rapportages en het jaarverslag met al die projecten, zowel in de schappen als bij het routebureau. We zien mooie ontwikkelingen. Maar we zijn wel onderdeel van een groter geheel, dat maakt dat we niet al het geplande kunnen waarmaken. Vanuit die dynamiek en de RNH-veerkracht, willen we als Raad van Commissarissen alle medewerkers een dikke pluim geven.