Routebureau

Ontdek het Noord-Hollandse landschap op de fiets, varend of wandelend. Aan de hand van onze websites, informatiepanelen en knooppunten kun je zelf een route samenstellen of een uitgestippelde route kiezen. Het routebureau helpt je graag op weg.

Wandelnetwerk Noord-Holland 486 kilometer rijker

Na een lange voorbereidings- en uitvoeringsfase kon op 22 februari 2023 het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland feestelijk worden geopend. Al in 2016 werden door het Routebureau de eerste ambtelijke gesprekken gevoerd over de aanleg van dit netwerk. Dankzij de opdracht en financiële bijdragen van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede en een subsidie van de Provincie Noord-Holland, kon het 486 kilometer lange wandelnetwerk worden aangelegd.
Nieuw is dat de bestaande wandelroutes in de duingebieden van PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer om drukte te spreiden in één richting zijn opgenomen in het netwerk. Half augustus 2022 werden de eerste routemarkeringen geplaatst en in februari 2023 was het netwerk klaar voor gebruik. Zuid-Kennemerland was een belangrijke ontbrekende schakel in het Wandelnetwerk Noord-Holland. Nu het netwerk er ligt is het wandelnetwerk bijna provinciedekkend. Alleen Texel resteert nog.

Themaroutes vertellen verhalen van Noord-Holland

Wandelnetwerk Noord-Holland kent verschillende themaroutes; routes met verhalen over cultuur, historie en natuur. In 2023 vulde het Routebureau dit aanbod aan met diverse nieuwe thema’s. In opdracht van het recreatieschap Twiske-Waterland en in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland zijn vier routes in Laag-Holland verrijkt met verhalen. Gratis te downloaden routeboekjes met die verhalen staan op de website van het recreatieschap en Wandelnetwerk Noord-Holland. In Spaarnwoude Park zijn twee Romeinse audiowandelroutes opgenomen in Wandelnetwerk Noord-Holland. Bij de Skibaan is een uniek startpunt geplaatst met een cortenstalen uitsnede van een Romein. Onderweg kan men op diverse locaties via een QR-code de verhalen in de audioroute beluisteren. De routemarkering is in thema gebracht met stickers van Romeinse helmen. Bij locatie de Ven is bovendien een doorkijkpaneel geplaatst die het verhaal van de voormalige haven Castellum Flevum onthult.

Bebording voor E-bikeroute Langs de oevers van het Oer-IJ

Bijna twee jaar geleden werd de E-bikeroute Langs de oevers van het Oer-IJ al feestelijk geopend. Stichting Oer-IJ ontwikkelde samen met drie waterschappen de afwisselende fietstocht over historische dijken, door stedelijke omgeving, industrieel landschap, agrarische gebied en pure natuur. Dankzij financiering van de recreatieschappen Alkmaarder-en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en een subsidie van de provincie Noord-Holland, is de E-bike route nu bewegwijzerd met speciale Oer-IJ bebording.

Het Routebureau coördineerde het project. Langs de route zijn 452 routebordjes geplaatst. Op het laatste deel van traject vier en vijf – de oostelijke lus van Amsterdam Centraal tot het Buiten IJ – is geen Oer-IJ bewegwijzering beschikbaar. Op verzoek van de gemeente Amsterdam volgen fietsers hier de handwijzers van het knooppuntennetwerk. Informatie over deze Oer-IJ route is opgenomen op vijf Toeristisch Overstappunten; opvallend groenblauwe informatiezuilen met regio-informatie en fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving.

Voor de E-bikeroute waren al een routeboekje en podcast ontwikkeld. Nu ook de bewegwijzering is geplaatst, bestaat de route Langs de Oevers van het Oer-IJ uit een compleet pakket met een permanent karakter.

Revisie fietsroutenetwerk Noord-Holland-Zuid onderzocht

De fietsroutenetwerken in verschillende regio’s van Noord-Holland zijn bijna 20 jaar oud en de filosofie voor de beleving van een fietsnetwerk is veranderd. Om het recreatief fietsen een kwaliteitsimpuls te geven, heeft het Routebureau in samenwerking met adviesbureau Centroide en in opdracht van diverse recreatieschappen, onderzocht hoe het huidige fietsnetwerk verbeterd kan worden. Het onderzoek is uitgevoerd voor de regio’s Amstelland en Meerlanden, IJmond, Laag-Holland en een gedeelte van de gemeente Castricum en Alkmaar.

Het huidige fietsroutenetwerk is grondig geanalyseerd en er is een herontwerp gemaakt op basis van een nieuwe filosofie. Deze nieuwe filosofie bestaat uit zeven facetten, waaronder het integreren van belevingspunten en het koppelen van stad- en dorpskernen. Naast het herontwerp van het fietsnetwerk is aanvullend een bondig rapportage over het onderzoek en een kostenanalyse voor de mogelijke uitvoering van de revisie opgeleverd. Belanghebbenden waren enthousiast over het totale onderzoek. In 2024 staat onderzoek van de projectaanpak op de rol, wat uiteindelijk moet leiden tot een gedegen plan van aanpak.