Evenementen

Recreëren gebeurt sinds mensenheugenis. Maar de manier waarop we recreëren is door de tijd heen veranderd. Het is geen verrassing dat in een tijd waarin we elk onze eigen ervaring kunnen creëren op elk moment – denk aan het kijken van een volledige serie in één weekend of het maken van je eigen kleine bubbel op Facebook – we ook voor wat betreft recreatie op zoek zijn naar een eigentijdse invulling van vrijetijdsbesteding.

Die maatschappelijke trend en vraag is uitstekend op z’n plek bij recreatiegebieden, zoals in Noord-Holland. Door inrichting, schaal en bestemming zijn wij in staat om met een brede programmering nieuwe bezoekers te trekken en daarmee het bereik van de recreatiegebieden te vergroten.
En naast schaalvergroting, stellen vooral evenementen ons in staat om ook te diversifiëren: meer verschillende mensen komen op meer verschillende momenten naar de gebieden. Dat werkt niet alleen versterkend voor de recreatiegebieden zelf, maar levert een bijdrage aan bijvoorbeeld city- en regiomarketing.

De financiële voordelen van het grotere aantal bezoekers hebben niet alleen betrekking op de recreatiegebieden, maar breiden zich ook uit naar de omgeving. Een voorwaarde voor het succes van evenementen en nieuwe manieren van recreëren is dat er goed wordt gecommuniceerd met betrokken partijen. Overleg met omwonenden, ondernemers in de omgeving en natuurbeschermende organisaties over de aanpak, eventuele geluids-, terrein- of natuurbeschermende maatregelen en over toekomstplannen, een voorwaarde voor daadwerkelijk succes.

Met een echt luisterend oor en oog voor de maatschappelijke behoeften van nu en de uitdagingen in de toekomst staat recreatie aan de vooravond van een mooie ontwikkeling. Eentje waar wij graag aan bijdragen.

Bezoekersaantallen Evenementen