Bezoeken per gebied 2022

Toelichting bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen in de recreatiegebieden over het jaar 2022 en 2023 zijn verzameld met een nieuwe methodiek op basis van GPS. De nieuwe methodiek is niet vergelijkbaar met de oude methodiek en daarnaast zijn er nieuwe deelgebieden aan de meting toegevoegd. Om deze redenen worden in deze tabel alleen de bezoekersaantallen van 2022 en 2023 weergegeven. Voor een uitgebreide verantwoording van de nieuwe methodiek en de toelichting aan het bestuur verwijzen we naar de websites van de recreatieschappen.