Twiske-Waterland

Steek het IJ over en ontsnap even aan de hectiek van de stad. Amsterdam-Noord is de poort naar Twiske-Waterland. Geniet van het groen in recreatiegebied Het Twiske. 

Of bezoek Waterland, met zijn pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken die zich kronkelend een weg banen door eeuwenoud polderlandschap. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart: Twiske-Waterland wemelt van de recreatieve mogelijkheden en routes die het ontdekken waard zijn.

“Groene Vrijdag” in Het Twiske en bosrevalidatie in Het Uilenboslaarzenpad

Zo’n 200 enthousiaste vrijwilligers van de stichting Trees for All staken op vrijdag 24 november de handen uit de mouwen. Samen hebben zij een ‘Green Friday Forest’ gecreëerd in Het Twiske. De vrijwilligers plantten ongeveer 5600 jonge bomen en struiken. De nieuwe aanplant bestond uit 12 verschillende soorten bomen en struiken. Deze variatie bevordert de biodiversiteit en draagt bij aan klimaatbestendige en sterkere bossen die nu en in de toekomst tegen een stootje kunnen. Er zijn bijvoorbeeld hitte- en droogtebestendige boomsoorten aangeplant. Trees for All heeft met de beheerder van Het Twiske de keuze voor de nieuwe aanplantsoorten bepaald.

Dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland vonden werkzaamheden voor bosverbetering in deelgebied Het Uilenbos plaats.

Ontwikkeling 7 themaroutes

Bureau Toerisme Laag Holland ontwikkelde zeven fiets- en wandelroutes in opdracht van het Recreatieschap Twiske-Waterland, het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de Provincie Noord-Holland als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Binnen het IBP-VP werken bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere betrokkenen op vernieuwende manieren aan de opgaven in het landelijke gebied. In Laag Holland worden er op verschillende plekken projecten uitgevoerd en proeven gedaan rondom bodemdaling, biodiversiteit, klimaatadaptie en het tegemoetkomen aan de groeiende natuurbehoefte van de recreant. De nieuw ontwikkelde fiets- en wandelroutes langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Burkmeer, Landelijk Noord, Waterland-Oost, het Ilperveld en het Wormer- en Jisperveld in Noord-Holland laten de recreant kennis maken met deze bijzondere gebieden en het werk dat verricht wordt om ze te behouden.

In 2024 zorgt een campagne online en offline voor nog meer promotie van de routes onder bewoners en bezoekers van de gebieden.

Proef waterzuivering door ijzerzand

Recreatieschap Twiske-Waterland streeft naar een goede kwaliteit van het water in Het Twiske. We houden schoon regenwater vast, verversen water via pompen en houden de zwemstranden schoon. Toch kan er blauwalg ontstaan met een verminderde waterkwaliteit als gevolg.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In sommige gebieden, waar het een groot verschil kan maken, zet HHNK het defosfateren van water in. Fosfaten, die een voedingsbodem zijn voor blauwalg, zuivert het hoogheemraadschap uit het water. Een van de zuiveringstechnieken is het gebruik van ijzerzand. Fosfaat hecht zich namelijk aan ijzer. In 2023 is onder andere in Het Twiske op kleine schaal een proef gestart met een proefopstelling.

Vier online wandelrouteboekjes en longreads

Het Waterlandse landschap heeft veel bijzondere verhalen en leent zich perfect voor de mooiste wandelingen. Om het wandelen door Waterland nog leuker te maken ontwikkelde recreatieschap Twiske-Waterland in opdracht van het bestuur vier online routeboekjes. Deze wandelroutes – vol informatie over natuur, cultuur en historie– nemen wandelaars mee langs de mooiste locaties, terwijl zij onderweg meer te weten komen over Waterland. De volgende themaroutes zijn ontwikkeld in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland: De Kogenroute, De Purmerroute, Rondje Vogelmeer- en Burkermeerpolder en Wereld erfgoed in kwadraat. Deze wandelroutes met bijbehorende routeboekjes staan vermeld op de websites van het Wandelnetwerk Noord-Holland en Twiske-Waterland. Bovendien zijn de routes gepromoot in het magazine Dagje uit van Bureau Toerisme Laag Holland. Het destinationmarketingbureau heeft in 2023 ook vier longreads met themaverhalen gemaakt binnen het project Storytelling Recreatieschap Twiske-Waterland. De longreads vertellen het verhaal van het omvangrijke gebied. Dit project is één van de deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma van het ambitiedocument Twiske-Waterland.