Spaarnwoude Park

Spaarnwoude Park is een oase van groen tussen Haarlem, Hoofddorp, Velsen en Amsterdam. 

Tussen de steden Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam vind je Spaarnwoude Park. Het is een oase aan groen waar je van alles kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld heerlijk wandelen en fietsen door de veenweidegebieden, klimmen, skiën en paintballen. In de Groene Weelde ligt de Big Spotters Hill, deze piramidevormige heuvel met fantastisch uitzicht over de Haarlemmermeer is populair voor een stevige heuveltraining. ´s Zomers zijn de gebieden het perfecte decor voor festivals en bij informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door veel te doen.

Oogstfest Plesmanhoek: aandacht voor landbouwerfgoed

Een van de lopende projecten binnen Spaarnwoude Park omvat de opwaardering van de Plesmanhoek. Het doel is om het agrarische gebied van ongeveer 35 hectare te transformeren tot een aantrekkelijk gebied dat recreanten beter weten te vinden en kunnen ervaren. Het Oogstfest op 13 augustus werd voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de Restauratiegroep Meer-Historie (onderdeel van Haarlemmermeermuseum De Cruquius), de boeren van de Plesmanhoek en het recreatieschap.

Het familiefeest bracht het agrarische karakter van de polder op levendige wijze tot uiting voor zowel jong als oud. Er waren demonstraties van het dorsen met landbouwmachines en het malen van meel met een oude maalmolen, evenals het rooien van aardappels met historische machines en tractoren, wat veel belangstelling trok. De zelf geoogste aardappelpatat en graanpannenkoeken vielen in de smaak, waarmee de versheid en lokale productie werd benadrukt. Op de streekmarkt waren diverse producten te koop, terwijl de kinderen zich vermaakten met traditionele spelletjes. Dit evenement benadrukt niet alleen het agrarische erfgoed, maar ook de potentie van de Plesmanhoek als trekpleister en cultureel waardevol gebied.

Verbetering zwemwaterkwaliteit Westbroekplas

De Westbroekplas in Velserbroek kampt regelmatig met blauwalgenoverlast, wat resulteert in zwemwaarschuwingen of negatieve zwemadviezen. Om de gezondheidsrisico’s voor zwemmers te verminderen, heeft Hoogheemraadschap Rijnland in samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon en veilig zwemwater is een belangrijk doel voor alle drie de partijen voor de bescherming van de gezondheid van zwemmers en de zorg voor het milieu en het ecosysteem.

Er zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd bij de zwemplek. Hierbij is onder andere een pomp geplaatst en zijn damwanden aangebracht tussen het diepe deel van de plas en de ondiepere zwemzone. Deze damwanden leiden schoon en koeler water vanaf het gemaal langs de zwemzone, waardoor de kans op blauwalgoverlast in het zwemgebied afneemt.

De pomp zal naar verwachting actief zijn van mei tot en met september, aangezien blauwalgen doorgaans groeien in warm water; voornamelijk tijdens warme zomers.

Meer biodiversiteit door duurzaam bosbeheer

In Spaarnwoude Park wordt er gewerkt aan een verbetering van de biodiversiteit en daarmee een gezonder bos. Hierdoor zie je steeds meer gemengde beplanting en een diversiteit aan bomen die weer een veelvoud aan planten, dieren en ecosystemen ondersteunen. In een aantal bosvakken wordt het bos gerevitaliseerd. Het doel van bosrevitalisering is herstel van bossen, verjonging en versterking om uiteindelijk een gezond en veerkrachtig bos te behouden. Door bewust bepaalde bomen te verwijderen, ontstaat er ruimte voor andere boomsoorten die anders geen kans krijgen door te weinig licht of overwoekering. Daarnaast zorgen de achtergebleven takken en stammen voor een nieuw leefgebied voor allerlei diersoorten. Dit noodzakelijke onderhoud draagt niet alleen bij aan een fraaier bosgebied, maar bevordert ook het welzijn en de groei van diersoorten. De subsidie bosrevitalisering van de provincie Noord-Holland maakte deze verduurzamingswerkzaamheden mogelijk.

Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland succesvol geopend

Spaarnwoude Park maakt onderdeel uit van het nieuwe Wandelnetwerk Noord-Holland. Het nieuwste netwerk van de regio Zuid-Kennemerland werd groots geopend bij de Veerplas, een van de belangrijke hotspots en tevens prachtig wandelgebied in Spaarnwoude Park. Een nieuw netwerk ontwikkelen dat over gemeentegrenzen heen gaat en door verschillende natuur- en recreatiegebieden gaat, vergt nauwe samenwerking tussen zes betrokken gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties. Het biedt wandelaars de mogelijkheid om verschillende routes en landschappen te ontdekken.

Met de opening ontsluiten we voor wandelaars de landgoederen, de kust, de duinen, polders en Haarlem, de hoofdstad van de provincie’, aldus gedeputeerde Ilse Zaal en toenmalig voorzitter van het recreatieschap Spaarnwoude. Tevens sluit het nieuwe netwerk aan op bestaande wandelregio’s, waardoor er nu nog meer wandelommetjes te ontdekken zijn door heel Spaarnwoude Park.