Groengebied Amstelland

Stilte en ruimte, en dat op een steenworp afstand van Amsterdam. Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. 

Het gebied bestaat uit veenweidepolders, recreatieterreinen zoals Gaasperzoom en Elsenhove en waterparadijzen als Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Je kunt er fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!

Vastgestelde ambities voor 10 jaar

Na een intensieve voorbereiding is eind 2023 het ambitiedocument ‘Sprong naar de Toekomst’ 2023 – 2033 vastgesteld. De vorige visie uit 2009 vroeg dringend om een update. Verstedelijking en woningbouwplannen in de regio zorgen voor een toenemende vraag naar groene buitenruimte en recreatieve voorzieningen. Daardoor stijgt de druk op de groene ruimte. Zodoende zet Recreatieschap Groengebied Amstelland zich de komende 10 jaar in om een bijdrage te leveren aan: een breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en versterking van de biodiversiteit. De ambities sluiten aan bij de landschappelijke en recreatieve wensen van de betrokken gemeenten en provincie. De ambities voorzien daarnaast ook in duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig beheer. Ze vormen een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen in de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland in de Amstelscheg, Natuurzoom en de Diemerscheg.

Start uitvoering Toekomstplan Gaasperplas

De gemeente Amsterdam gaat het Gaasperplasgebied opwaarderen en samen met recreatieschap toekomstbestendig maken. Hiervoor investeert de gemeente € 9,5 miljoen in het recreatiegebied. De eerste werkzaamheden bestaan uit het verbeteren van de toegankelijkheid met verbreding van de hoofdentree en de aanleg van een nieuwe zwemplek aan de noordzijde van de plas. Ook het wandel- en fietsrondje Gaasperplas met voortdurend zicht op het water staat in de planning. Ondertussen werkt Groengebied Amstelland achterstallig onderhoud weg in de deelgebieden die Amsterdam voorlopig niet opwaardeert. De gemeente heeft de intentie inspanningen te blijven verrichten om ook de overige deelgebieden naar een toekomstbestendig niveau te brengen. Naar verwachting start de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas in 2025.

In beheername uitkijktoren Ronde Hoep

Naast verbreding van de A9 gaat Rijkswaterstaat een 18-meter hoge uitkijktoren bouwen met uitzicht over de snelwegwerkzaamheden en de historische polder de Ronde Hoep. Recreatieschap Groengebied Amstelland verzorgt de komende 30 jaar het beheer en onderhoud van de uitkijktoren en de omliggende natuur. De uitkijktoren heeft voor recreanten een meerwaarde aan de beleving van de Ronde Hoep; een mooie uitbreiding van het recreatief aanbod. De bouw van de toren langs de Polderweg start vermoedelijk in 2024.

Vanwege lopende werkzaamheden aan de snelweg komt er tot en met 2027 een tijdelijke, natuurinclusieve inrichting rondom de uitkijktoren met bloemrijk grasland en (pluk)fruitbomen. Een nieuw wandelpad vanaf de onderdoorgang Polderweg naar de uitkijktoren zorgt voor een goede en veilige bereikbaarheid vanuit de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel.

Nieuwe bruggen en speeltoestellen

In 2023 zijn opnieuw in een aantal recreatiegebieden speeltoestellen vervangen. De oude toestellen voldeden niet meer aan de veiligheidsregels. Bovendien is het belangrijk om bezoekers en hun kinderen regelmatig een nieuwe beleving aan te bieden. Op het zandstrand aan de Ouderkerkerplas is een speeltoestel gekomen van robuust en duurzaam robiniahout. Ook is een toestel vervangen op een van de recreatie-erfjes bij deelgebied Over-Amstel. Bij de zuidoever van de Gaasperplas is de trimbaan vervangen. De nieuwe sporttoestellen hebben een QR-code gekregen waarmee sporters een handleiding voor de toestel kunnen raadplegen. Verder zijn bij het zandstrand langs de Gaasperplas twee nieuwe bruggen geplaatst. Het nieuwe materiaal is duurzaam, van gerecyclede kunststofplanken.