Van de directeur

Recreatie Noord-Holland beheert en onderhoudt recreatiegebieden en -voorzieningen voor recreatieschappen en andere opdrachtgevers uit het publieke domein. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren willen én moeten wij ons als organisatie blijven ontwikkelen. Zo kunnen wij flexibel inspelen op veranderingen in onze omgeving en opdrachtgevers deskundig adviseren over onderwerpen die in deze tijd aandacht vragen zoals onder andere de energietransitie, stikstofcrisis en groei van de metropoolregio.

Natuurinclusiviteit speelt in ons werkveld een steeds belangrijkere, en op termijn vanzelfsprekende, rol. Wij ondersteunen én stimuleren onze medewerkers zodat zij in dit werkveld professioneel en vooral met plezier aan de slag kunnen. Dit doen wij vooral door verantwoordelijkheden daar te beleggen waar ook de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt en medewerkers veranderingen zelfstandig te laten uitvoeren.

Intern ontwikkeltraject

Het in 2021 gestarte ontwikkeltraject Faciliterend leidinggeven, dat was gericht op het verankeren van leiderschap en eigenaarschap, is in oktober 2022 afgerond met een succesvol RNH-festival voor en door alle medewerkers. Door medewerkers zelf te laten bepalen op welke wijze ze willen bijdragen aan het resultaat voelen en nemen zij zelf meer verantwoordelijkheid. De hiervoor noodzakelijke samenwerking met collega’s draagt direct bij aan een sterkere verbinding binnen teams. In lijn met deze gedachte is het mandaatbesluit van het MT, dat de verantwoordelijkheden bij die medewerkers legt die ook de uitvoering onder hun hoede nemen. De implementatie van dit besluit is in 2022 grotendeels afgerond.

Tevreden medewerkers

Eind 2022 is in samenwerking met bureau Effectory het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek uitgevoerd. Met een respons van 86% liggen we ver boven de benchmark van 76%, die geldt voor gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners. De toename van de tevredenheid bij medewerkers danken we mede aan het succesvolle interne ontwikkeltraject. Doordat managers zich richten op faciliterend leidinggeven kunnen medewerkers hun werk meer zelfstandig uitvoeren. Een andere positieve uitkomst van het onderzoek is dat de sociale veiligheid toeneemt binnen onze organisatie. Dit kunnen we grotendeels toeschrijven aan de dialoogsessies Bevorderen Gewenst Gedrag, waaraan alle medewerkers in 2022 hebben deelgenomen. Tot de top drie trotspunten behoren het hybride werken, de collega’s en samenwerking. De top drie verbeterpunten bestaan uit werkdruk, samenwerking en beoordeling & beloning. De (beleving van) werkdruk blijft een aandachtspunt, net als bij de vorige meting. In 2023 gaan de afdelingen aan de slag met een onderwerp dat heel goed gaat en behouden moet blijven en een verbeterpunt dat meer aandacht vraagt. In 2024 volgt er opnieuw een medewerkersonderzoek.