Over ons

Wat we doen?

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen en realiseert een breed en gevarieerd aanbod van recreatiemogelijkheden, waarvan ook de natuur moet kunnen meeprofiteren. Een goede balans tussen natuur en recreatie vormt voor ons dan ook een voorwaarde voor ontwikkeling. Onze diensten richten zich op advies, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor een integraal dienstenpakket dat het hele proces beslaat van advies via voorbereiding naar realisatie en beheer. Maar ook voor specifieke diensten en vraagstukken op een van deze terreinen kunnen zij bij ons terecht.

Advies

Wij adviseren opdrachtgevers over een duurzaam en doelmatig gebruik van de openbare ruimte voor recreatie- en natuurbeleving. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van evenementen, financieel management, subsidiemanagement, veiligheidsplannen en gebiedsontwikkelingsvisies. Besturen ontvangen een inhoudelijk advies dat hen in staat stelt weloverwogen besluiten te nemen. Het aanbieden van transparante, tijdige, volledige en goed onderbouwde informatie vormt een van de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening.

Realisatie

Met aandacht en zorg voor duurzaamheid en natuur, realiseren wij projecten en voorzieningen in de groene openbare ruimte. Wij exploiteren recreatiegebieden en –voorzieningen en routenetwerken. Het brede dienstenpakket varieert van ontwikkeling, beheer en onderhoud, financieel beheer tot publiekscommunicatie en omgevingsparticipatie. De gronden die wij beheren zijn eigendom van (semi)overheden. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bezoekers veilig kunnen recreëren. Als toegankelijk en zichtbaar aanspreekpunt in de groene buitenruimte vervullen zij de rol van gastheer of –vrouw voor bezoekers.

Exploitatie

Onze ervaring met het werven van passende evenementen en voorzieningen, maar ook de totale begeleiding en selectie van nieuwe ondernemers is groot. In nauw overleg met onze opdrachtgevers betrekken wij hierbij de brede omgeving en creëren zo draagvlak voor recreatieve ontwikkelingen. We vinden het belangrijk bestuurders goed te ondersteunen in de publieke rol die zij hierbij vervullen. We verlenen ook diensten in de rol van gebiedsmakelaar, op het gebied van onroerend goed beheer en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan.

Voor wie?

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn de vijf recreatieschappen in Noord-Holland. Daarnaast voeren wij opdrachten uit voor afzonderlijke gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Noord-Holland. Hun vragen gaan onder andere over de aanleg van recreatieve routestructuren zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en het Sloepennetwerk Noord-Holland. Naast schaalvoordelen leidt de bundeling van krachten regelmatig tot langdurige, vruchtbare samenwerkingen.

Werkwijze

Onze opdrachtgevers bevinden zich veelal aan de publieke kant van het maatschappelijk speelveld. Zij navigeren in een bestuurlijk complex landschap waarin bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Het creëren van draagvlak vormt een voorwaarde voor het kunnen realiseren van plannen. Met onze onafhankelijke positie én onze grondige kennis van het speelveld kunnen wij effectief adviseren én opereren.