Kerngegevens

Medewerkers

2022 2021 2020 Gemiddeld aantal FTE 79 78 79 Gemiddeld aantal medewerkers 89 89 90 Verzuimpercentage 4,5% 3,4% 5,5%

Liquiditeit en rentabiliteit

2022 2021 2020 Liquiditeitsratio’s Current ratio: vlottende activa ÷ vlottende passiva 3,17 2,98 3,79 Solvabiliteit: Eigen vermogen ÷ balanstotaal 67% 65% 67% Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen: resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% -10,4% 0,5% -17% Rentabiliteit totaal vermogen: resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% -6,7% 0,3% -12%

Reguliere dienstverlening

2022 2021 2020 Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 5 5 Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 23 25 25 Totaal kosten recreatieschappen in 23.218.172 23.056.681 22.497.044 Voor recreatieschappen beheerde opper- vlakte incl. tijdelijk - en overgangsbeheer 53,37 km 2 53,01 km 2 52,92 km 2 Voor gemeenten en provincie beheerde routenetwerken 5.122 km 5.040 km 4.663 km