Geestmerambacht

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie.

Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien razend populair.

Van plan naar uitvoering

Om de doelstellingen en de ambities uit de nieuwe visie concreet te maken, is er op basis van de Visie 2030 Parkenlint tussen stad en dorp een plan voor de uitvoering gemaakt. In dit plan staan 14 projecten waar het recreatieschap de komende jaren prioriteit aan geeft. De opgave om te groeien naar een financieel gezond recreatieschap is de basis geweest voor de visie en de uitwerking van die projecten. Een zorgvuldig proces was erg belangrijk. Daarom hebben we de omgeving erbij betrokken. De inzet van participatie met belanghebbende en betrokken gemeenteraden hebben tot nieuwe inzichten geleid. In juni 2022 gaf het algemeen bestuur er een klap op: het uitvoeringsplan werd vastgesteld en projecten verder voorbereid.

Er kwam een visieschets voor De Groene Loper, een groene verbinding tussen recreatiegebied Geestmerambacht en Park van Luna. Het verbinden van groene gebieden zorgt voor meer recreatiemogelijkheden en verhoogt de biodiversiteit. Door een goede samenwerking tussen de gemeente Dijk en Waard en de provincie Noord-Holland lijkt deze langgekoesterde wens in vervulling te gaan. De visieschets is besproken aan de gebiedstafel.

Win-win samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst tussen Esdégé-Reigersdaal en het recreatieschap is getekend. Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. . Zij werken mee aan het onderhoud van het recreatiegebied Geestmerambacht en het Park van Luna. De mooie samenwerking wordt met dit vijfjarige contract opnieuw bevestigd.

Onder leiding van de beheermedewerkers kunnen hun medewerkers helpen met hand- en spandiensten. Zij snoeien bijvoorbeeld de bomen netjes en maken wandel- en fietspaden vrij van gevallen blad en takken. Ook draaien ze hun hand niet om voor het schoonhouden van de stranden en andere voorzieningen.

Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een echte aanwinst voor het recreatieschap. Ze krijgen taken waarmee ze kunnen laten zien dat ze meedoen en van betekenis zijn. Ze kunnen overigens nog veel meer:  ze maken  nestkastjes. Met de nestkastjes worden vogels aangetrokken en wordt de biodiversiteit vergroot. Dat is pas betekenisvol werk!

Maximale inzet op biodiversiteit

Een van de hoofdambities uit het uitvoeringsplan van de visie is het versterken van natuurwaarden, de biodiversiteit vergroten en beleefbaar maken.  De behoefte om eropuit te gaan in de natuur blijft toenemen. Om bezoekers een passende beleving te kunnen geven zonder dat dit ten koste gaat van de natuur, is het belangrijk om een goed zonerings- en natuurbeheerplan te hebben. Belangrijk aandachtspunt in dit plan is het vergroten van de biodiversiteit in het hele gebied. Dus ook op plekken waar veel bezoekers komen. De ontwikkeling van dit plan gaat verder dan het huidige beheerplan. Het is een uitwerking van de juiste balans tussen de ontwikkeling van recreatie waar dat samen kan met de natuur en andersom. De kwetsbare natuurgebieden op de juiste manier beheren en de rust geven die het nodig heeft.

Nieuwe opties voor de vrije tijd

In de meivakantie nam het aantal sups in het water van Geestmerambacht sterk toe. Supverhuur Outdoor Alkmaar verhuurt namelijk stand up paddle boards (sups) naast het paviljoen El Chiringuito aan de noordkant van het meer. Geestmerambacht lijkt de ideale plek om te leren suppen. Door de ondiepe baaitjes kom je makkelijk je board weer op na een val in het water. Voor de gevorderden is juist het open water meer een uitdaging. ‘Ook het nieuwe discgolf-parcours in het Park van Luna is een nieuwe aanwinst. Discgolf wordt net als traditioneel golf gespeeld, maar in plaats van een bal en clubs gebruiken spelers een vliegende schijf:  de disc of frisbee. Het doel is om elke hole te voltooien met zo min mogelijk worpen. Het discgolfpark in Park van Luna is het eerste openbare parcours in Nederland. Voor elk niveau is er een passende golfcourse. Dan is er nog een nieuwe voorziening, maar dan speciaal voor honden. Nabij restaurant Lovers & Hunters is de Sponge Dog self-service dog wash gekomen. Deze ‘hondenwasstraat’  ligt aan de zuidkant van het meer.