Alkmaarder en Uitgeestermeer

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren. 

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer biedt een scala aan watersportmogelijkheden. Daaromheen vind je recreatieterreinen, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals forten en molens. Wandel- en fietsroutes leiden je over slingerende dijken en langs polders. Bovendien kunnen spoorzoekers zich in de nazomer uitleven in het maisdoolhof in De Buitenlanden.

Nieuw pontje Molletjesveer

Om klaar te zijn voor het nieuwe vaarseizoen vanaf 15 april 2023, is in 2022 werk gemaakt van het elektrificeren van het bestaande pontje. In samenspraak met het bestuur en omwonenden is besloten te stoppen met het handbediende pontje. Overlast en vandalisme, maar ook de kwetsbaarheid van het systeem waren hiervoor aanleiding. Het bleek alleen lastig het bestaande pontje om te bouwen van handmatige naar elektrische aandrijving. Een beter alternatief was een nieuw pontje dat aan alle eisen voldoet. Door de nieuwe pont te bemensen met een schipper, worden fietsers van de Pontjesroute en natuurlijk alle overige fietsers en wandelaars binnenkort veilig overgezet.

Opstellen schetsplan Aagtenpark en De Buitenlanden

Het Aagtenpark en De Buitenlanden zijn groene gebieden aan de oostkant van Beverwijk. Het Aagtenpark is een gebied met ruimte voor culturele activiteiten om te wandelen en fietsen door de natuur. In de loop der jaren ontwikkelde het park zich tot een natuurlijke omgeving. Het gonzende gezoem van bijen en insecten gaat niet aan je voorbij als het park in bloei staat. Niet veel verder weg ligt het gebied De Buitenlanden, een wandelgebied over eeuwenoude zeedijken met ruim uitzicht over de polders. Door het gezang van de vogels en de weidsheid van dit gebied, vergeet je haast het geluid van de snelweg. Zo’n 10.000 jaar geleden stond dit gebied in verbinding met het Oer-IJ, een zijarm van de Rijn. Voor wie zich hier bewust van is, zijn de kenmerken van dit Oer-IJ terug te zien in het landschap. Ook de Stelling van Amsterdam heeft zijn sporen achtergelaten. Daarnaast vind je hier het Landgoed Rorik met een zelfvoorzienend restaurant en kleinschalige camping.

De gemeente Beverwijk werkt aan het creëren van nieuwe ruimte voor wonen, verblijven en werken in de stad. De druk op de woningmarkt zet onverminderd door. Het recreatieschap vindt het belangrijk oog te hebben voor deze toekomstige ontwikkelingen en te zorgen voor buitenruimte waar mensen samenkomen, plezier maken en tot rust komen. Het Aagtenpark en De Buitenlanden zijn gebieden met kansen voor de ontwikkeling van nieuwe wandel-, fiets- en vaarroutes in verbinding met elkaar en de stad. Een eerste schetsplan voor een nieuw ontwerp om gebieden te verbinden is gemaakt.

De omgeving heeft meegedacht en zowel de natuur, cultuur en rijke historie zijn belangrijk bij dit ontwerp.

Drie grote projecten van invloed op elkaar

In het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland zijn 15 kansrijke gebieden in Nederland benoemd waarin bestuurslagen samenwerken met elkaar. Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer valt in een kansrijk gebied, om te werken aan de opgave om de biodiversiteit te vergroten in ons land. Zo blijkt uit onderzoek dat het maken van diepteverschil in het Uitgeestermeer de biodiversiteit onderwater kan vergroten. Na realisatie van de verdieping kan koel en schoon water naar het strand van Dorregeest worden gepompt, waardoor blauwalg geen kans meer krijgt bij de zwemzone. Hierdoor kan de zwemwaterkwaliteit verbeteren.

Het recreatiegebied Dorregeest heeft de potentie om een heerlijke (zwem)plek te worden waar bezoekers hun vrije tijd willen doorbrengen. Om Dorregeest te ontwikkelen tot een buitenplek met horeca, verblijfsmogelijkheden en watersport zijn de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan uitgewerkt.

Ook de natuurontwikkeling bij de Saskerleidam lijkt zijn voordeel te kunnen halen uit het verschil in diepte van het Uitgeestermeer. Mogelijk kan de schone grond die vrijkomt, gebruikt worden om de oude landtong Saskerlei te behouden. In dit laatste veeneiland in het Alkmaardermeer komt een stukje nieuwe natuur met natuurvriendelijke oevers en een goede ecologische verbindingszone tussen de duinen, de veenweiden en polders.

Het recreatieschap ziet belang in het gezamenlijk oppakken van deze drie projecten. Zowel financieel als voor het vergroten van de biodiversiteit en voor het versterken van de natuurwaarden.  Voldoende financiële dekking is nog niet gegarandeerd. Om de financiën rond te krijgen, voert het recreatieschap gesprekken met gemeenten, provincie en het Hoogheemraadschap.

Kansen voor de Woudhaven

De Woudhaven is een gebied aan de oostelijke rand van het Alkmaardermeer. In het zomerseizoen zorgt watersportplezier voor veel drukte op het meer. Het recreatieschap wil het gebied graag nieuw leven inblazen, waardoor het een plek kan worden waar mensen nu en in de toekomst graag verblijven.

Een enthousiaste ondernemer ziet kansen voor dit gebied. Zo liggen er plannen voor een nieuw restaurant in een stolpboerderij met een Noord-Hollandse uitstraling. In een apart havengebouw komt een ontvangstruimte met beheerderswoning. Bezoekers kunnen via een nieuw elektrisch pontje het haveneiland bereiken om te kamperen in luxe tenten of in eigen camper. In de hele passantenhaven kun je straks je bootje permanent afmeren.

De eerste plannen zijn voorgelegd aan de omwonenden en betrokkenen om kritisch mee te denken. Op basis van nieuwe inzichten is het plan aangepast. voorafgaand aan de uitvoering van de plannen zijn  er nog wel wat stappen nodig. In 2022 heeft de gemeente Castricum een definitieve vergunning afgegeven voor het opknappen van de Woudhaven door de ondernemer.