Van de directeur

Echt wennen aan corona konden we niet in 2021. Bij iedere verandering van de coronamaatregelen moesten we weer een beroep doen op het uithoudingsvermogen van onze medewerkers. Hun flexibiliteit stelden we keer op keer op de proef. En toch ging het jaar voorbij. Zonder grote uitschieters naar boven of naar beneden sluiten we als RNH de coronaperiode af. Blij en opgelucht dat de maatregelen tot het verleden behoren. Het lijkt erop dat de epidemie ons leven niet meer beheerst, niet in de laatste plaats omdat nieuws over de oorlog in Oekraïne ons grote zorgen baart.

Het beheer en onderhoud van recreatiegebieden en -voorzieningen voor de recreatieschappen en andere opdrachtgevers blijven onze belangrijkste taken. In het verslagjaar bewezen de gebieden en voorzieningen wederom hun waarde voor de inwoners van Noord-Holland. Veel mensen hebben de groene ruimte dichtbij huis (her)ontdekt en zoeken daar ontspanning en vermaak. Ieder op zijn of haar eigen manier. Ook de stijgende lijn van het gebruik van de routenetwerken zet door. Wandelen is inmiddels volkssport nummer 1 en al lang niet meer alleen voor de oudere generaties. Daarbij vullen deze generaties de periode na hun werkzame leven steeds actiever in. Bewegen vormt een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl. RNH levert met haar diensten hieraan graag een bijdrage.

Van visie naar uitvoering

De visietrajecten voor de recreatieschappen boeken voortgang. Inmiddels vinden er vertalingen plaats  naar concrete projecten die een plek krijgen in uitvoeringsprogramma’s. Recreatieschap Spaarnwoude  begint als eerste langzaam te oogsten met zichtbare resultaten in de vorm van een breder en kwalitatief beter aanbod voor recreanten. Op vrijwel alle plekken profiteert ook de natuur hiervan mee. De organisatie en afstemming vindt plaats in programmateams waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Het betrekken van de omgeving bij de visievorming en uitvoeringsprogramma’s maakt onderdeel uit van onze werkwijze. Regelmatige afstemming en overleg met verantwoordelijke bestuurders hoort hier als vanzelfsprekendheid bij.

Aandacht en inbedding biodiversiteit

De werkgroep Natuurinclusieve recreatie brengt in 2021 het natuurinclusief werken op prikkelende en praktische manieren onder de aandacht bij collega’s. Daarnaast laten we voor de recreatiegebieden ecologische beheerscans uitvoeren. Deze quickscans dienen als input voor mogelijke verbeterpunten voor beheer om zo de biodiversiteit in de recreatiegebieden te vergroten. Het nieuwe sjabloon voor gebiedsgerichte Ecologische Beheerplannen maakt bestuurlijke besluitvorming over mogelijke beheermaatregelen en financiële consequenties mogelijk.

Faciliterend leidinggeven

RNH streeft naar een organisatie met zelfstandige professionals die brede organisatie­doelstellingen concreet kunnen vertalen naar hun eigen taakgebied. Dit vraagt een management dat voornamelijk faciliteert en minder stuurt en controleert. Om dit te bereiken nemen leidinggevenden vanaf de zomer van 2021 deel aan een ontwikkeltraject faciliterend leidinggeven. Omdat we niet alleen op individueel functieniveau, maar juist op collectief niveau stappen willen zetten, maakt de hele organisatie onderdeel uit van het traject. Tegelijkertijd stoppen we veel energie in de vernieuwing van de afspraken over mandatering, machtiging, het budgetregister en de toedeling van rechten en rollen.

Minder management, meer interactie

In het verslagjaar brengen we zowel het aantal MT-leden als het aantal leidinggevenden in omvang terug. Het MT bestaat nu uit drie leden met elk een eigen portefeuille. De werkzaamheden vinden plaats in zelfstandige teams met een manager op afstand. Door meer verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen, konden we het aantal van vijf locatiebeheerders terugbrengen naar drie Managers uitvoering recreatiegebieden. Deze drie managers leggen in hun nieuwe rol een belangrijke focus op de aansluiting met de hele organisatie. Het bundelen van de werkgebieden zorgt voor meer interactie tussen de teams op verschillende locaties en meer contact met de medewerkers op het centrale kantoor in Velsen-Zuid.