Verslag van de Raad van Commissarissen

Het tweede coronajaar op rij bracht net zoveel, en misschien zelfs meer uitdagingen voor de medewerkers van RNH als het eerste jaar van de pandemie. Stond het eerste jaar nog voornamelijk in het teken van het wennen aan en leren omgaan met het nieuwe thuiswerken, het tweede jaar was het thuiswerken vrijwel de enige constante factor. De impact hiervan op ieders leven is groot, dat weten we allemaal. Ondanks deze uitdagingen, en vooral dankzij de flexibiliteit en het grote aanpassingsvermogen van de medewerkers van RNH, zijn de resultaten goed en de opdrachtgevers tevreden. Dat maakt de RVC een trotse toezichthouder.

Mooi is het om te zien dat de organisatie zich verder blijft ontwikkelen. Het ontwikkeltraject voor leidinggevenden raakt iedereen binnen de organisatie, en zo hoort het ook. De verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen met een meer faciliterende rol voor leidinggevenden. De keuze om met een kleiner MT te gaan werken en het beheer van meerdere recreatiegebieden onder te brengen bij een nieuwe functie van manager uitvoering recreatiegebieden past daarbij. Het maakt van RNH een goed functionerende organisatie waarin de dienstverlening voor opdrachtgevers verder verbetert.

Het bewijs dat de kwaliteit goed is, vormt de keuze van de provincie om het beheer van het Noord-Hollandpad wederom voor vijf jaar bij RNH onder te brengen. De ervaring en expertise op het gebied van routestructuren is inmiddels groot, inclusief de daarbij horende communicatie met gebruikers en andere doelgroepen. Dat zien ook overheden en andere partijen, die deze werkzaamheden bij RNH onderbrengen. In een tijd waarin de aandacht en het belang van buiten bewegen groot is, bewijst het Routebureau haar toegevoegde waarde.