Over ons

RNH is gespecialiseerd in recreatie in het groen en realiseert een breed en gevarieerd aanbod aan recreatiemogelijkheden. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie, die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Met dat doel levert RNH optimale diensten aan de vijf recreatieschappen in Noord-Holland en andere opdrachtgevers.

Om dit doel te bereiken zet RNH in op:

  • tevreden opdrachtgevers;
  • een gezonde en duurzame bedrijfsvoering;
  • gemotiveerde medewerkers.

Het een hangt samen met het ander. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor tevreden opdrachtgevers. Daarbij profiteren zowel medewerkers als opdrachtgevers van een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.

Wat doen wij?

Onze diensten richten zich op advies, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor een integraal dienstenpakket. Hieronder verstaan we het hele proces van advies via voorbereiding naar realisatie en beheer. Specifieke diensten bieden wij in de vorm van Advies, Realisatie en Exploitatie.

Advies

Wij adviseren opdrachtgevers over een duurzame en doelmatige inzet van de openbare ruimte voor recreatie- en natuurbeleving. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van evenementen, financieel management, subsidiemanagement, veiligheidsplannen en gebiedsontwikkelingsvisies. Wij informeren besturen inhoudelijk optimaal, zodat ze weloverwogen besluiten kunnen nemen. Het aanbieden van transparante, tijdige, volledige en goed onderbouwde informatie vormt één van de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening.

Realisatie

Met oog voor duurzaamheid en natuur, realiseren wij projecten en voorzieningen in de groene openbare ruimte. Wij exploiteren recreatiegebieden en –voorzieningen en routenetwerken. Het brede dienstenpakket varieert van ontwikkeling, beheer en onderhoud, financieel beheer tot publiekscommunicatie en participatie met de omgeving. De gronden die wij beheren zijn eigendom van (semi)overheden. Onze boswachters zorgen ervoor dat bezoekers zich veilig voelen. Daarbij fungeren zij als primair aanspreekpunt in de groene buitenruimte en vervullen daarmee de rol van gastheer of –vrouw voor bezoekers.

Exploitatie

Onze ervaring in het werven van passende evenementen en voorzieningen, maar ook de totale begeleiding en selectie van nieuwe ondernemers is groot. Daarbij betrekken wij in nauw overleg met onze opdrachtgevers de brede omgeving en creëren zo draagvlak voor recreatieve ontwikkelingen. We vinden het belangrijk bestuurders goed te ondersteunen in de publieke rol die zij hierbij vervullen. We verlenen ook diensten in de rol van gebiedsmakelaar, op het gebied van onroerend goed beheer en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn de vijf recreatieschappen in Noord-Holland. Daarnaast krijgen wij opdrachten van afzonderlijke gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Noord-Holland. Hun vragen liggen op het gebied van toezicht of de ontwikkeling en aanleg van recreatieve routestructuren zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en het Sloepennetwerk Noord-Holland. Naast schaalvoordelen leidt de bundeling van krachten regelmatig tot langdurige vruchtbare samenwerkingen. Zo krijgt RNH in 2021 opnieuw voor vijf jaar de opdracht voor het beheer en de promotie van het Noord-Hollandpad.

Hoe werken wij?

Onze opdrachtgevers bevinden zich veelal aan de publieke kant van het maatschappelijk speelveld. De toenemende verstedelijking, een stevige vraag naar woningbouw binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de energietransitie en het vinden van een balans tussen recreatie en natuur vormen belangrijke opgaven. Onze opdrachtgevers navigeren in een bestuurlijk complex landschap waarin bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid veel aandacht vragen. Met onze onafhankelijke positie én onze grondige kennis van het speelveld kunnen wij effectief adviseren én opereren.