Baten en Lasten

Onderstaande taartgrafieken laten de relatieve totale kosten en totale baten van de schappen zien.