Kerngegevens

Gemiddeld aantal FTE 78 79 80 Gemiddeld aantal medewerkers 89 90 90 Verzuimpercentage 3,4% 5,5% 5,2% Liquiditeitsratio’s Current ratio: vlottende activa ÷ vlottende passiva 2,98 2,98 3,79 Solvabiliteit: Eigen vermogen ÷ balanstotaal 65% 65% 67% Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen: resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% -3,1% 0,5% -17% Rentabiliteit totaal vermogen: resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% -2,0% 0,3% -12% Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 5 5 Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 25 25 25 Totaal kosten recreatieschappen in 23.056.681 22.497.044 22.654.654 Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte inc. tijdelijk - en 53,01 km 2 52,92 km 2 52,97 km 2 overgangsbeheer volgens GeoVisia, januari 2022