Kerngegevens

Gemiddeld aantal FTE 78 79 80 Gemiddeld aantal medewerkers 89 90 90 Verzuimpercentage 3,4% 5,5% 5,2% Resultaat per fte in - 1.557 189 - 7.361 Liquiditeitsratio’s Current ratio: vlottende activa ÷ vlottende passiva 2,98 2,98 3,79 Solvabiliteit: Eigen vermogen ÷ balanstotaal 65% 65% 67% Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen: resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% -3,6% 0,5% -17% Rentabiliteit totaal vermogen: resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% -2,3% 0,3% -12% Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 5 5 Totaal kosten recreatieschappen in 23.056.681 22.497.044 22.654.654