Spaarnwoude Park

Spaarnwoude Park is een oase van groen tussen Haarlem, Hoofddorp, Velsen en Amsterdam. 

Tussen de steden Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam vind je Spaarnwoude Park. Het is een oase aan groen waar je van alles kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld heerlijk wandelen en fietsen door de veenweidegebieden, klimmen, skiën en paintballen. In de Groene Weelde ligt de Big Spotters Hill, deze piramidevormige heuvel met fantastisch uitzicht over de Haarlemmermeer is populair voor een stevige heuveltraining. ´s Zomers zijn de gebieden het perfecte decor voor festivals en bij informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door veel te doen.

Webstories

Succesvolle aanpak van achterstallig onderhoud

Als onderdeel van de visie Spaarnwoude Park 2040 werd er door het recreatieschap Spaarnwoude flink geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud. In deelgebied Oosterbroek/Buitenhuizen leverde dit een succesvol resultaat op. Adviesbureau Cyber heeft de afgelopen jaren diverse metingen in het gebied uitgevoerd. Daaruit bleek dat het achterstallig onderhoud is teruggelopen tot een acceptabele omvang.
Bij het terugbrengen van het achterstallig onderhoud werd er aandacht besteed aan het opknappen van wegen, paden, bruggen en de natuur. Zo zijn onder andere wandelpaden, fietsroutes en de skeelerroute bij ontvangstgebied Velsen/SnowWorld opgeknapt. Daarnaast werden beschoeiingen in de Houtrak vervangen door natuurvriendelijke varianten. Zo kwamen er bij de Veerplas duurzame kunststofvarianten met faunatrappen voor watervogels en amfibieën. Het meeste werk werd verricht in de ontvangstgebieden. Dit zijn aantrekkelijke, herkenbare, groene en levendige startpunten waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park. Goed onderhoud is van de ontvangstgebieden, omdat op deze plekken veel recreanten komen.

Meer recreatie en natuur in de Groene Weelde

Het aantal bezoekers in ontvangstgebied Groene Weelde is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor het recreatieschap het gebied graag aantrekkelijker wil maken voor recreanten. De komende jaren komt er daarom een flinke investering in meer recreatiemogelijkheden en aandacht voor de natuur. Het recreatieschap Spaarnwoude is in gesprek gegaan met omwonenden en andere stakeholders om zo de wensen, ideeën en mogelijke kansen voor ontwikkelingen en voorzieningen te verzamelen. Vervolgens is er een voorlopig ontwerp opgesteld over hoe de Groene Weelde er in de toekomst uit zal gaan zien. In december 2021 heeft het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude ingestemd met het ontwerp, waardoor het gebied in de komende jaren steeds meer zal verbeteren. Zo staan er op de planning een vernieuwing van de entree, een opknapbeurt van de wandelpaden en een uitbreiding van de parkeerplaats. Ook komt er een nieuwe natuurspeelplaats, een hondentrimveld en wordt het pannenkoekenpaviljoen vernieuwd, wat het nog aantrekkelijker maakt om de Groene Weelde te bezoeken. Naast recreatiemogelijkheden investeert recreatieschap Spaarnwoude in natuurinclusiviteit. Voor de kleinere zoogdieren zal de haalbaarheid van een faunapassage onder de N201 onder de loep worden genomen. Er komen ecotrappen voor amfibieën en eenden bij de watergangen en een echt vleermuizenhotel. Dit zorgt ervoor dat ook de flora en fauna zich beter en veelzijdiger kunnen ontwikkelen.

Een nieuwe identiteit voor Spaarnwoude

Het recreatieschap Spaarnwoude koos voor een nieuwe koers en andere visie. Een nieuwe visie vraagt om een duidelijke aanwezige identiteit voor het gebied. Het afgelopen jaar waaide er daarom een frisse wind door het recreatieschap, waarbij er eind 2021 een nieuwe identiteit werd ontwikkeld. Bij een nieuwe identiteit hoort natuurlijk een nieuwe naam en logo: Spaarnwoude Park. Een merk dat staat voor ‘een metropolitaans park tussen de steden’, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Een werkgroep (bestaande uit ondernemers, bewoners uit het gebied, een landschapsarchitect en het recreatieschap Spaarnwoude) hield zich bezig met de uitvoering van het plan en de introductie van de nieuwe identiteit. Zo werd er in 2021 een start gemaakt met de introductie van het merk Spaarnwoude Park aan het publiek. De inrichting van gebieden komt er anders uit te zien en het recreatieaanbod wordt de komende jaren steeds meer uitgebreid. Een ding is zeker: ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen werken samen hard aan het creëren van een eenduidig en onderscheidend beeld van Spaarnwoude Park. Met als doel het gebied nog fijner te maken, voor zowel mens als natuur!

Goed nieuws voor mountainbikers!

Bij de heuvels van entreegebied SnowWorld in Velsen-Zuid ligt MTB parcours Spaarnwoude Park. In het najaar van 2020 startte de mountainbikevereniging MTB met de renovatie van het parcours. De opening vond plaats in maart 2021 en het parcours was vanaf dat moment weer klaar voor gebruik. In totaal is er maar liefst 1900 meter nieuw parcours aangelegd, met 60 meter meer hoogtemeters. Het state of the art parcours zorgt ervoor dat liefhebbers van mountainbiken weer naar hartenlust kunnen recreëren in Spaarnwoude Park. Waar het parcours voorheen overwegend bestemd was voor gevorderde mountainbikers, biedt het nu ook de mogelijkheid om als beginner gebruik te maken van de baan. Zo kunnen bezoekers kiezen voor de beginnersroute van 4,2 kilometer of voor de gevorderde route van 7,5 kilometer. Daarnaast is de vernieuwde route voorzien van halfverharding en kunnen mountainbikers er dus het hele jaar door gebruik van maken. Ook in de Boseilanden vonden er ontwikkelingen plaats rondom het mountainbikeparcours. Door de komst van hoogspanningsmasten in de Groene Weelde is een aantal mountainbikeroutes verdwenen. Daarom zal er in samenwerking met mountainbikevereniging Noordbikers een nieuwe route worden aangelegd en ondergaat de nog bestaande route in de Groene Weelde een verbetering. De aanleg start na 2022, waarbij verbinding gemaakt wordt tussen diverse routes in het zuidelijke deel van de provincie. Mountainbikers kunnen daar straks genieten van 23 kilometer aaneengesloten parcours!