Over ons

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen en realiseert een breed en gevarieerd aanbod aan recreatiemogelijkheden. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie, die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Met dat doel levert Recreatie Noord-Holland optimale diensten aan de vijf recreatieschappen in Noord-Holland en andere opdrachtgevers.

Om deze doelstelling te bereiken zetten wij in op:

  • tevreden opdrachtgevers;
  • een gezonde en duurzame bedrijfsvoering;
  • gemotiveerde medewerkers.

Het een hangt samen met het ander. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor tevreden opdrachtgevers. En een gezonde en duurzame bedrijfsvoering biedt voordelen voor zowel medewerkers als opdrachtgevers. Alle drie de onderdelen vragen continue aandacht en verbetering; op alle lagen binnen onze organisatie.

Wat we doen

Onze kerntaken bestaan uit drie verschillende diensten. De eerste is bestuursadvisering, de tweede een combinatie van ontwikkeling, beheer en exploitatie van de groene buitenruimte en tenslotte leveren wij toezicht voor deze buitenruimte. RNH beheert gronden die eigendom zijn van (semi)overheden. Door deze onafhankelijke positie én onze grondige kennis van het speelveld functioneren wij uiterst effectief in het bestuurlijk complexe landschap waarin onze grote opdrachtgevers navigeren. Wij zijn een overheids-NV met de Provincie Noord-Holland als enig aandeelhouder. 

Bestuursadvisering

Wij adviseren opdrachtgevers over een duurzame en doelmatige inzet van de openbare ruimte voor recreatie- en natuurbeleving. Dat doen wij door bestuurders inhoudelijk optimaal te informeren, zodat ze weloverwogen besluiten kunnen nemen. Het aanbieden van transparante, tijdige, volledige en goed onderbouwde informatie vormt daarom één van de belangrijkste pijlers binnen onze dienstverlening.

Ontwikkeling, beheer en exploitatie

Met oog voor duurzaamheid en natuur realiseren wij projecten en voorzieningen in de groene openbare ruimte. Zo exploiteren wij recreatiegebieden en –voorzieningen en routenetwerken. Wij leveren een breed pakket aan diensten. Dat varieert van ontwikkeling, beheer en onderhoud, financieel beheer tot publiekscommunicatie en participatie met de omgeving.

Recreatie Noord-Holland beheert circa 70% van de recreatieve routestructuren in de provincie. De taken zijn gebundeld ondergebracht bij het Routebureau Recreatie Noord-Holland. Gemeentes, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie vormen de belangrijkste opdrachtgevers. Zij zien in het Routebureau een goede partner om hun routenetwerken effectiever in te zetten voor bijvoorbeeld bestemmingsmanagement en de ontwikkeling van hun toeristisch/recreatief aanbod.

Toezicht

De openbare groene ruimte is van ons allemaal. Optimale toegankelijkheid en veiligheid van recreatiegebieden vormen randvoorwaarden voor een plezierig gebruik. We willen dat mensen onbezorgd kunnen genieten van de gemeenschappelijke groene ruimte. En dat in alle jaargetijden, ieder op zijn of haar eigen manier. Of dat nou is door inspanning of ontspanning. Onze boswachters zorgen ervoor dat bezoekers zich veilig voelen. Zij zijn het primaire aanspreekpunt in de groene buitenruimte en daarmee gastheer voor bezoekers.

Spin in het web

Onze klanten bevinden zich veelal aan de publieke kant van het maatschappelijk speelveld. Zij hebben te maken met vraagstukken die samenhangen met de toenemende verstedelijking, een stevige woningbouwopgave binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en een als gevoelig ervaren balans tussen recreatie en natuur. Zij manoeuvreren tussen bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid. Dat is niet eenvoudig. Met onze decennialange ervaring in dit speelveld fungeren wij als spin in het web voor overheden, ondernemers en recreanten.

Bundeling van krachten

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn vijf grote recreatiegebieden in Noord-Holland. Maar zij zijn niet de enige: met regelmaat huren ook andere partijen ons in zoals gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Noord-Holland. Dit betreft vooral toezichtopdrachten en opdrachten voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve routestructuren zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en het Sloepennetwerk Noord-Holland. Onze opdrachtgevers profiteren van het schaalvoordeel omdat wij onze dienstverlening vaak combineren met die van andere opdrachtgevers. Bovendien leidt deze bundeling van krachten regelmatig tot langdurig vruchtbare samenwerkingen. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook goed voor het maatschappelijk draagvlak.

Ambities

In 2020 heeft RNH ingezet op onderstaande ambities:

  • Het netwerk van RNH wordt proactief benaderd en ingezet om het schapsbeleid te realiseren.
  • Op het gebied van natuurinclusieve recreatie ontwikkelt RNH zich tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie.
  • RNH is een lerende organisatie die medewerkers in staat stelt meer verantwoordelijkheid te nemen, met als doel hun vakkundigheid verder te vergroten.
  • RNH gaat door met het bestendigen en verbeteren van de bestuurlijke besluitvorming, het omgevingsmanagement en de planning & control.
  • RNH investeert in adviesvaardigheden van alle medewerkers, zodat zij zowel hun interne als externe klanten beter kunnen bedienen.
  • Om dit te bereiken worden de bedrijfsprocessen duidelijker uitgewerkt en goed met alle teams en afdelingen afgestemd.
  • Ten behoeve van de procesverbetering investeren wij verder in digitale middelen ter ondersteuning van deze processen.

In 2020 zijn concrete stappen gezet om deze ambities te realiseren. Corona stimuleerde ons om gewenste ontwikkelingen te versnellen en nieuwe manieren van samenwerken te ontdekken en omarmen. Dit leverde ons veel op, al blijft het menselijk contact een groot gemis. De positieve en flexibele instelling van onze medewerkers vormt een belangrijke basis waarmee wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.