Kerngegevens

1.127.953 Gemiddeld aantal FTE 79 80 79 Gemiddeld aantal medewerkers 90 0 89 Verzuimpercentage 5,5% 7,07% 3,60% Resultaat per fte in 189 -7.361 1.883 Liquiditeitsratio’s Current ratio vlottende activa ÷ vlottende passiva 2,98 3,79 4,59 Quick Ratio vlottende activa excl. voorraden ÷ vlottende passiva 2,98 3,79 - Solvabiliteit Eigen vermogen ÷ balanstotaal 65% 0,67 0,72 Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% 0,5% -17% 4% Rentabiliteit totaal vermogen resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% 0,3% -12% 3% Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 5 5 Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte inc. tijdelijk - en overgangsbeheer 41,29 km 2 41,29 km 2 42,66 km 2 waarvan groot water 12,12 km 2 12,12 km 2 12,12 km 2 Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 27 27 27 Totaal kosten recreatieschappen in 22.654.654 18.412.712 Subsidies en bijdragen in Financiële baten recreatieschappen in 26.625 54.108 Inkomsten uit projecten derden in 775.617 22.497.044 2.701.886 618.249