Kerngegevens

1.127.953 Gemiddeld aantal FTE 79 80 79 Gemiddeld aantal medewerkers 90 0 89 Verzuimpercentage 5,5% 7,07% 3,60% Resultaat per fte in 189 -7.361 1.883 Liquiditeitsratio’s Current ratio vlottende activa ÷ vlottende passiva 2,98 3,79 4,59 Quick Ratio vlottende activa excl. voorraden ÷ vlottende passiva 2,98 3,79 - Solvabiliteit Eigen vermogen ÷ balanstotaal 65% 0,67 0,72 Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% 0,5% -17% 4% Rentabiliteit totaal vermogen resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% 0,3% -12% 3% Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 5 5 Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte inc. tijdelijk - en overgangsbeheer 41,29 km 2 41,29 km 2 42,66 km 2 waarvan groot water 12,12 km 2 12,12 km 2 12,12 km 2 Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 27 27 27 Totaal kosten recreatieschappen in 22.654.654 18.412.712 Exploitatie opbrengsten in 3.879.720 3.565.589 Financiële baten recreatieschappen in 36.625 54.108 Inkomsten uit projecten derden in 775.617