Twiske-Waterland

Steek het IJ over en ontsnap even aan de hectiek van de stad. Amsterdam-Noord is de poort naar Twiske-Waterland. Geniet van het groen in recreatiegebied Het Twiske. 

Of bezoek Waterland, met zijn pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken die zich kronkelend een weg banen door eeuwenoud polderlandschap. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart: Twiske-Waterland wemelt van de recreatieve mogelijkheden en routes die het ontdekken waard zijn.

Webstories

Recreatie en natuur in balans

Op 25 juni 2020 legde het bestuur haar ambities voor de komende jaren vast in een ambitiedocument. De drie hoofddoelen zijn: meer biodiversiteit, een breder recreatief aanbod en een betere spreiding van recreanten om de toenemende recreatiedruk te kunnen opvangen. Een goede balans tussen natuur en recreatie staat hierbij voorop.
De ambities zijn vertaald naar een eerste opzet voor een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete voorstellen en adviezen voor het hele beheergebied.

Dit uitvoeringsprogramma is in december 2020 vastgesteld. Daarna is gestart met het uitwerken van projecten en het betrekken van stakeholders.
Voor de inhoud en uitvoering van ambities is immers draagvlak en medewerking gewenst. Participatie op maat: voor elk project specifiek. Elk jaar is er een evaluatie van de inhoud en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma met waar nodig actualisatie.

Het Twiske: een fijne plek voor vogels

Biodiversiteit is belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Bescherming van de leefgebieden van specifieke dier- en plantensoorten is hard nodig. Anders wordt de natuur in Europa en in Nederland steeds eentoniger. Het Twiske is zo’n beschermd gebied. Het is onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van natuurgebieden die de leefomgevingen van bedreigde dier- en plantensoorten willen behouden. Het recreatiegebied kent een grote verscheidenheid aan flora- en fauna en veel biodiversiteit, waardoor allerlei soorten vlinders, vogels en dieren zich hier thuis voelen. Het recreatiegebied valt onder de bescherming van de Vogelrichtlijn, volgens de Natura 2000 regelgeving. Om een goed beeld te krijgen van de actuele natuurwaarden, is in 2020 een ecologisch onderzoek gestart. Het kijkt naar de biodiversiteit in het gebied in het algemeen en specifiek naar de vogelsoorten die onder de vogelrichtlijn als ‘doelsoorten’ zijn aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan de Roerdomp, de Bruine Kiekendief, de Snor, de Rietzanger, de Krakeend, de Smient, Grauwe Grans en de Slobeend.

Het onderzoek is nog in volle gang. Na afronding vormen de resultaten en aanbevelingen de basis voor een ecologisch beheerplan voor het Twiske. Hierin staan concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen die de leefcondities van beschermde (vogel)soorten in stand houden en de biodiversiteit, waar mogelijk, vergroten.

Kom genieten in de achtertuin van Amsterdam

Psst, Amsterdammer, kom eens je stad uit! Op een steenworp afstand van de grote stad liggen de mogelijkheden om te genieten van natuurschoon voor het oprapen. In Laag Holland kun je even lekker wegglippen van de drukte en je in alle rust onderdompelen in natuur. Maar dan moeten de mensen er wel van weten.

Daarom deed Twiske-Waterland vorig jaar mee aan een campagne van Bureau Toerisme Laag Holland om o.a. Het Twiske onder de aandacht te brengen bij de Amsterdammer. In samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland, Rodi.Media, het Parool en AT5 wisten we veel oren en ogen te bereiken.

Het was een crossmedia campagne en vond plaats op o.a. sociale media. Zo werd de beheerder van Het Twiske, Dick Wals, in een filmpje geïnterviewd over wat er allemaal te doen en te beleven valt in het gebied. De campagne richtte de aandacht in het bijzonder op: natuurbeleving, recreatieve (route)voorzieningen en mogelijkheden in het gebied. Hopelijk komen er daardoor meer Amsterdammers genieten van de natuur en is spreiding van de toenemende recreatiedruk merkbaar. Bij de start van de campagne in augustus is goed afgewogen of de campagne van start kon gaan i.v.m. de toen geldende maatregelen rondom corona. Ook pronkte Het Twiske en de recreatieve routes in Waterland prominent op de bladzijden van het toeristisch magazine Dagje uit in Laag Holland van Bureau Toerisme Laag-Holland.

In het blad Ervaar de Zaanstreek is uitvoerig aandacht besteed aan het sloepennetwerk Laag-Holland en de nieuwe kaart van dit netwerk. Het eerste magazine wordt in de regio huis-aan-huis verspreid aan 71.500 huishoudens. Een mooie doelgroep. Zeker nu door corona veel mensen niet op vakantie konden en op zoek waren naar alternatieven in de omgeving.

Klim en tokkel er op los

Hou jij van een sportieve uitdaging in de natuur? Twiske biedt uitkomst! Eind juli is het nieuwe klimpark opengegaan voor publiek. Hier kun je tussen de bomen klimmen en tokkelen. Het bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland stemde in met de bouw van het klimpark om het gebied nog aantrekkelijker te maken. Maar het moest natuurlijk wel op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren.

Vooraf is een natuurtoets uitgevoerd, een ecoloog heeft de bouw begeleid en het klimpark is gemaakt van duurzame materialen. De zeven nieuwe klimroutes zijn tot nu toe een groot succes bij het publiek. Ben jij zelf niet zo’n fan van hoogtes? Geen probleem! Het Twiske heeft voor ieder wat wils. In de omgeving valt er nog veel meer te beleven. Bij de Toeristische Overstappunten (TOP’s) kun je de auto achterlaten en allerlei fiets- wandel- en/of vaarroutes starten. Panelen laten je weten wat voor leuks er nog meer te doen is in de omgeving. Denk dan aan bezienswaardigheden, horeca of locaties voor bootverhuur. In Het Twiske en op Marken zijn eind juni twee nieuwe TOP’s geplaatst. Twaalf bestaande TOP’s in Laag Holland zijn vorig jaar opgeknapt. En natuurlijk staat ook het nieuwe klimpark op de nieuwe TOP vermeld.