Routebureau

Naast het werk dat het routebureau direct in opdracht van de schappen doet, voert het ook projecten uit namens gemeenten en de provincie. Soms is een recreatieschap één van de opdrachtgevers, maar niet per se. Het routebureau bundelt de structurele projecten op het gebied van varen, wandelen en fietsen. In 2020 bereikte het routebureau enkele mooie mijlpalen.
Recreatie Noord-Holland is expert op het gebied van bewegwijzerde netwerken voor wandelen, fietsen en varen. Het routebureau van Recreatie Noord-Holland ontwikkelt en beheert wij deze netwerken in de hele provincie. Daardoor is het bureau sterk in samenwerking, met de provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, regionale en thematische marketingorganisaties, ondernemers aan routes en boeren die een deel van hun terrein beschikbaar stellen als boerenlandpad voor wandelaars.

Webstories

Het Routebureau ziet kansen!

Het Routebureau is inmiddels een vaste uitvoeringspartner voor provincie, gemeenten en regionale samenwerkingen op het gebied van bestemmingsmanagement en bestemmingsontwikkeling (hoofdthema’s uit de visie Recreatie & Toerisme) geworden. 

De toekomst van het Routebureau

Waar liggen kansen voor bestendiging en doorontwikkeling van het Routebureau? Met die vraag ging adviesbureau Bureau Buiten aan de slag. Zij keken vooruit naar de periode 2021-2023. De activiteiten rondom het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling en de inrichting van de regionale routenetwerken worden voortgezet. Voor marketing, communicatie en productontwikkeling zijn er mogelijkheden voor nieuwe diensten. Bureau Buiten zocht uit waar behoefte aan is. Het sprak met zowel bestaande als potentiële opdrachtgevers. Zij interviewden onder andere de provincie Noord-Holland, en de recreatieschappen, maar ook gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden die niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen waar RNH uitvoering aan geeft. Begin 2021 verscheen het rapport. Wat blijkt? Het onderzoek bevestigt de algehele behoefte aan een provinciaal opererend Routebureau, dat de specialistische kennis, ervaring en uitvoeringskracht op het vlak van routevoorzieningen voor ieder flexibel en laagdrempelig beschikbaar maakt. 

Product-markt-combinaties

Er is interesse voor meer activiteiten op het gebied van bestemmingsmanagement en -ontwikkeling. Op basis hiervan zijn er kansen voor het ontwikkelen en aanbieden van een aantal nieuwe product-markt combinaties: monitoring gebruik en bezoekersstromen, realisatie en beheer van een totaal provinciaal routeoverzicht, ontwikkeling van meer routebeleving langs de bestaande netwerken en het stimuleren van ondernemersinitiatieven om tot routegebonden arrangementen te komen. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de opdrachtgevers over de nieuwe diensten en de bijbehorende kosten gestart. Hopelijk kan het Routebureau hierna zijn diensten uitbreiden en samenwerkingen aangaan met andere routenetwerkbeheerders in de provincie.

Wandel op je gemak de hele provincie door

Het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland is in de maak. Grote en kleine routes in Noord-Holland worden samengeknoopt tot één lang netwerk van 586 kilometer. Van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. Maar zo’n groot wandelcircuit komt er natuurlijk niet vanzelf. In 2020 hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer. Dit zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PWN, Landschap Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort. Eind 2020 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst, die mogelijk maakt dat er halverwege 2022 over vrijwel de hele provincie een aaneengesloten provinciaal wandelnetwerk zal lopen. De laatste twee deelgebieden – Texel en Amsterdam West en Nieuw-West – volgen hopelijk snel.

Inrichten, opleveren en onderhouden

Het Routebureau heeft de leiding over het project voor Recreatieschap Westfriesland, Regio Gooi & Vechtstreek en Groengebied Amstelland. Er zijn al grote stappen gezet. Eind 2020 was het wandelnetwerk in Westfriesland zo goed als ingericht. Daar is de nazorgfase begonnen. Ook in de regio Gooi & Vechtstreek is de nazorgfase van start gegaan. De oorspronkelijke biocomposieten palen worden nu vervangen met stootvaste en minder breekbare palen van eikenhout.
Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen.

De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Nieuwe fietsroutes

De landelijke fietsroutenetwerken (LF’s) worden vernieuwd. Op initiatief van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen ontwikkelde het Landelijk Fietsplatform een plan hiervoor. Het totale aantal LF’s neemt af, oude LF’s worden gesaneerd en nieuwe LF-icoonroutes komen erbij. In 2020 waren dat er twee. De Kustroute loopt, zoals de naam al aangeeft, langs de Nederlandse kust. Zij leidt je 610 kilometer lang door een prachtig, uitgestrekt duinlandschap, terwijl de wind door je haren wappert en je omringd wordt door zilte zeelucht. De tweede route die in 2020 ingericht is opgeleverd, is de Zuiderzeeroute. Het is een ‘rondje IJsselmeer’, van 440 kilometer, door ingepolderd land. Beheerders beheren en onderhouden de nieuwe routes . Zij ontfermen zich nu over de te saneren routes. De beheerders zijn: het routebureau van RNH, Recreatieschap Westfriesland, gemeente Haarlem en gemeente Gooise Meren en Huizen. Door nieuw voor oud te vervangen, zijn de opdrachtgevers – de vijf recreatieschappen Noord-Holland en de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon – niet duurder uit. Zo is er veel goeds gebeurd voor weinig geld.

Zonder zorgen op pad: up-to-date informatie op locatie

Op de Toeristische Overstappunten (TOP’s) komen verschillende fiets-, wandel- en/of vaartochten samen. Op informatieborden staan de routes aangekaart en valt er te lezen wat er allemaal te doen is in de omgeving. Het zijn daarom goede plekken om een tocht te starten. Zeker omdat de knooppunten makkelijk bereikbaar zijn met de auto.
In recreatieschap Twiske-Waterland zijn vorig jaar alle TOP’s onder handen genomen. De informatie is actueel gemaakt. Wie liever online leest, kan terecht op de website www.natuurwegwijzer.nl/tops. Ook die heeft een update gehad. Daarnaast zijn er in 2020 twee nieuwe TOP’s bijgekomen: op Marken en in recreatiegebied het Twiske. De TOP op Marken vervangt de TOP aan de Waterlandse Zeedijk. Last but not least: het gloednieuwe wandelnetwerk Zuid-Kennemerland staat in de steigers. Over de plaatsing en het beheer van de TOP’s zijn vorig jaar afspraken gemaakt. Ook dan kun je dus met een gerust hart op pad.