Van de directeur

Met plezier heet ik u welkom op deze website jaarverslagrecreatienoordholland.nl, waarop wij alweer voor het derde achtereenvolgende jaar ons jaarverslag presenteren.

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen. Ook in 2019 waren wij de spin in het web tussen overheden, ondernemers en recreanten. Met oog voor het spanningsveld tussen bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid brachten wij vele partijen samen. Waar nodig en wenselijk dienden wij ze van advies, verzorgden wij de planvorming en zagen wij toe op de realisatie van het onderhoud. Hiernaast waakte onze toezichthouders over de veiligheid van de recreant.

Wederom kijk ik terug op een bewogen jaar. Hierin werd de groei van onze organisatie naar een taakvolwassen expertisecentrum voor natuurinclusieve recreatie in stevige pas voortgezet.

Verandering van spijs doet eten, zegt men wel. Dat geldt naar mijn ervaring ook voor arbeid. Eerder ingezette veranderingen kregen in 2019 hun beslag en dat werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de bevlogen en zeer hardwerkende workforce die onze organisatie rijk is. Anders werken vraagt veel van de mens: doorzettingsvermogen, overzicht, flexibiliteit en veerkracht. Als je dat allemaal in huis hebt en bovendien bent gezegend met een gezonde dosis lef en visie, dan kun je bergen verzetten. Ik ben er trots op dat wij dat met elkaar hebben kunnen doen. Want dat wij bergen hebben verzet staat voor mij als een paal boven water.

Josh Gilliam

Speerpunten

De drie speerpunten die wij in 2018 formuleerden, bepaalden voor een groot deel de agenda’s in 2019. Doelgericht hebben wij ze voor ogen gehouden:

  • verbetering van het omgevingsmanagement, van de bestuurlijke informatievoorziening en van de sturing en verantwoording.
  • Volgens plan hebben wij de planning- en controlcyclus verbeterd.
  • Bovendien hebben wij voor onze opdrachtgevers een financiële transitie gerealiseerd, met als resultaat onder meer anders ingedeelde en beter leesbare begrotingen.

Veel van onze opdrachtgevers hebben ons inmiddels laten weten erg blij te zijn met deze veranderingen. Hoe we dat zo stellig weten? Doordat we de contacten met onze opdrachtgevers, hun achterban en hun belangengroepen hebben geïntensiveerd. We informeren ze frequenter en maken daarbij in toenemende mate gebruik van moderne en toegankelijke communicatiemiddelen. We zien en spreken ze vaker en houden daardoor nog beter zicht op hun wensen en behoeften. Dat alles stelt ons in staat om beter te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke implicaties daarvan voor onze opdrachtgevers.

Lustrum

Ons 15-jarig bestaan in 2019 bood een mooie kapstok om uiting te geven aan deze koerswijziging. Na een zomerfeest voor en met onze medewerkers, vierden we de mijlpaal in november met onze relaties. Een goed bezocht en inspirerend symposium leverde alle benodigde ingrediënten om de banden nog meer aan te halen.

Ambities

Het geeft veel voldoening als je na een jaar van stevig doorwerken een strik om je plannen kunt binden en ze –vrij naar Stevie Wonder- met de woorden signed, sealed and delivered aan je lijst met wapenfeiten mag toevoegen. Maar dat betekent natuurlijk geenszins dat we hiermee op onze lauweren gaan rusten. Stilstand is immers achteruitgang, en dat is bepaald niet de weg die RNH voor zichzelf voor ogen heeft. Natuurlijk zijn er nieuwe ambities geformuleerd. In 2020 gaan wij ons netwerk proactief benaderen, ontwikkelen wij ons tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie voor natuurinclusieve recreatie en stellen wij onze medewerkers in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Vol vertrouwen verder

Dat klinkt stevig en dat is het ook. Wij hebben er vertrouwen in. Daar is ook alle reden voor, want wij hebben reeds eerder laten zien niet terug te deinzen voor een flinke veranderopgave. Daarvan getuige dit verslag. RNH verandert vol vertrouwen verder. Zo behouden wij onze vaste plek als partner in de voorhoede van metropolitane recreatie.

Jos Gilliam