Kerngegevens

Medewerkers

Gemiddeld aantal FTE807978Gemiddeld aantal medewerkers908987Verzuimpercentage7,07%3,60%4,50%Resultaat per fte in-7.3611.8831.738

Rentabiliteit en liquiditeit

image/svg+xml Liquiditeitsratio’s Current ratio vlottende activa ÷ vlottende passiva 3,79 4,59 3,59 Quick Ratio vlottende activa excl. voorraden ÷ vlottende passiva 3,79 - - Solvabiliteit Eigen vermogen ÷ balanstotaal 0,67 0,72 0,66 Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen resultaat ÷ gemiddeld eigen vermogen x 100% -17% 4% 4% Rentabiliteit totaal vermogen resultaat ÷ gemiddeld totaal vermogen x 100% -12% 3% 2%

Reguliere dienstverlening

Aantal recreatieschappen volledigedienstverlening555Voor recreatieschappen beheerdeoppervlakte inc. tijdelijk - enovergangsbeheer41,29 km242,66 km240,95 km2waarvan groot water12,12 km212,12 km2Aantal overheden, deelnemersrecreatieschappen272727Totaal kostenrecreatieschappen in22.654.65418.412.71217.068.000Exploitatie opbrengsten in3.879.7203.565.5897.004.000Financiële baten recreatieschappen in36.62554.10855.000Inkomsten uit projecten derden in775.6171.127.9531.329.00012,12 km2