Routebureau

Naast het werk dat we direct in opdracht van de schappen doen, voeren we ook projecten uit namens gemeenten en de provincie. Soms is een recreatieschap één van de opdrachtgevers, maar dat hoeft niet. De structurele projecten op het gebied van varen, wandelen en fietsen worden gebundeld opgepakt door het routebureau van RNH. In 2019 bereikte het routebureau enkele mooie mijlpalen.

Recreatie Noord-Holland is expert op het gebied van bewegwijzerde netwerken voor wandelen, fietsen en varen. Vanuit het routebureau van Recreatie Noord-Holland ontwikkelen en beheren wij deze in de hele provincie. Daardoor zijn wij sterk in samenwerking, met de provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, regionale en thematische marketingorganisaties, ondernemers aan routes en boeren die een deel van hun terrein beschikbaar stellen als boerenlandpad voor wandelaars.

Recreatie Noord-Holland deed al het beheer van de wandelnetwerken voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Maar we mogen nu ook het fietsknooppuntennetwerk, het sloepennetwerk en de TOP’s (toeristisch overstappunt) in deze drie gemeenten beheren.

Ook in de regio Alkmaar beheren wij nu het fietsknooppuntennetwerk, inclusief de landelijke fietsroutes. Dat betekent dat wij ervoor gaan zorgen dat de bewegwijzering van de routes in deze regio’s goed op orde is en blijft. Daarmee hebben we een zeer gewenste stevigere positie in Noord-Holland Noord verworven.

Nieuwe informatie en meer wandelaars

De nieuwste editie van de Noordhollandpad wandelgids heeft een volledig nieuwe opzet. Met een andere route-indeling en nieuwe en nuttige informatie voor wandelaars.

De gids moet bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van het lange wandelafstandpad en daarmee meer wandelaars trekken.

De eerste editie werd tijdens het symposium ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Recreatie Noord-Holland aan Jack van der Hoek, de gedeputeerde Recreatie en Toerisme van de Provincie Noord-Holland.

Inzicht en eenvoud

Het beheer van in totaal 1270 kilometer wandel- (602), fiets- (509) en vaarnetwerken (159) en 7 TOP’s ligt sinds 2019 in handen van Recreatie Noord-Holland. De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon wilden dat beheer in handen van één partij.

Eerder lag het beheer bij drie verschillende gemeenten, die elk aparte afspraken maakten met aannemers. In de nieuwe situatie kan Recreatie Noord-Holland dit overzichtelijker en gemakkelijker aanpakken.

Het belangrijkste onderdeel van het beheer van de netwerken is het controleren van de routemarkering. Dit gebeurt één keer per jaar. Daarnaast lost het bureau door het jaar heen ook meldingen op.

10 nieuwe plekken

Namens de vijf recreatieschappen heeft Recreatie Noord-Holland tien openbare landvaste aanlegplaatsen gerealiseerd.

De plekken liggen verspreid over Noord-Holland en zijn duidelijk herkenbaar aan een bord (ook terug te vinden op sloepennetwerk.nl).

Per recreatiegebied zijn er 1 á 2 plekken gerealiseerd waar schippers welkom zijn. Zij mogen hun boot drie maal 24 uur bij een landvastplek aanleggen.

Het beheer en onderhoud van de plekken wordt meegenomen in het totale beheer van het sloepennetwerk.

Ontdek nog onbekende plekjes

De gemeente Diemen gaf Recreatie Noord-Holland de opdracht om de bewegwijzering door en om Diemen te bedenken en uit te voeren.

Dat leverde een route op van 15 kilometer, bedacht door natuurblogger Marisa Stoffers en brengt de wandelaar langs mooie en soms nog onbekende plekjes in Diemen. Deze binnenstedelijke route wordt in 2020/2021 onderdeel van het wandelnetwerk, regio Amstelland.