Geestmerambacht

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie.

Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien razend populair.

Belangrijke verbeteringen voor recreanten

In 2019 onderzochten we wat de beste passende bestuursvorm is voor het waterschap Geestmerambacht. Inmiddels is dat onderzoek afgerond en wordt een conceptversie van het advies voorgelegd aan de raden.

In het advies is een aantal belangrijke verbeteringen voor recreanten beschreven. Zo worden de verschillende deelgebieden beter verbonden, wordt de bereikbaarheid voor zowel wandelaars als fietsers verbeterd en is er expliciet gekeken naar actuele maatschappelijke trends. Daarom krijgen zaken zoals sport, spel, uitdagende belevenissen, maar ook rust en gezondheid bijzondere aandacht.

Meepraten over de toekomst

Hoe zorgen we ervoor dat we onze recreatiegebieden duurzaam kunnen blijven beheren? Hoe blijven we aangesloten bij de wensen van recreanten, partners en andere betrokkenen? Dat zijn de belangrijke vragen waarmee recreanten, inwoners, ondernemers en belanghebbenden aan de slag gingen.

In oktober 2018 is het inspiratiedocument “Life Energy” gepresenteerd als basis voor een nieuwe toekomstvisie voor de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden geïnteresseerden meepraten en – denken over de toekomst van de recreatiegebieden.

Naast de offline inspraakmomenten, werden ook meningen gevraagd via swipocratie. Een app waarmee via swipen op foto’s en stellingen met betrekking tot de toekomst van de recreatiegebieden kon worden gereageerd.

24 hectare natuurpark

In 2019 ging de aanleg van Natuurpark Geestmerloo na zeven jaar voorbereiding van start. Natuurpark Geestmerloo is een natuurbegraafplaats gecombineerd met natuur- en recreatiegebied en beslaat 24 hectare. De natuurbegraafplaats beslaat 11 hectare en daarnaast biedt het gebied een speel-, wandel- en natuurgebied van 13 hectare.

Scholieren uit het basisonderwijs uit de aangrenzende wijk Daalmeer waren betrokken bij het ontwerp van deze speelplaats. Het beste idee waar de scholieren mee kwamen, werd uitgevoerd.

LiberTerra: wonen, werken en leren

In LiberTerra komen wonen, werken en leren samen. Op de locatie worden de typisch Noord-Hollandse Stolpboerderijen (cultureel Erfgoed) behouden en Mindful Homes gebouwd; een bio-based vorm van tiny houses.

Een belangrijk onderdeel is de koppeling van maatschappelijk relevante projecten en educatie.

Met het bestuursbesluit van het recreatieschap is de eerste stap op weg naar LiberTerra in 2019 gezet. Het bestuur is zeer positief over deze ontwikkeling en van mening dat het een mooie ontwikkeling is voor het gebied. Tussen het recreatieschap en LiberTerra is afgesproken dat de uitvoering van de tiny houses de komende vijf jaar kan gaan lopen.