Alkmaarder en Uitgeestermeer

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren. 

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer biedt een scala aan watersportmogelijkheden, daaromheen vind je recreatieterreinen, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals forten en molens. Wandel- en fietsroutes leiden je over slingerende dijken en langs polders. Bovendien kunnen spoorzoekers zich in de nazomer uitleven in het maisdoolhof in De Buitenlanden.

Meer onderzoek nodig

Voor schippers kunnen waterplanten voor veel overlast zorgen. Het is dus van belang deze planten in toom te houden. Op welke manier dat het beste kan gebeuren, werd onderzocht, maar de resultaten zijn nog niet sluitend.

In 2019 werden de waterplanten gemaaid en daarna verspreid over de Saskerleidam. Bij een teveel aan maaisels werden de gedroogde planten vermengd met de ondergrond. Een milieuvriendelijke oplossing.

Het onderzoek naar de beste manier van voorkomen en ruimen van waterplanten die voor overlast zorgen, is nog gaande.

Winnend idee van start

Het plan van vier ondernemers voor een restaurant en fietshotel won het van maar liefst zeven andere plannen voor de locatie. Zij deden mee aan een prijsvraag, uitgeschreven door recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer om het beste plan voor het gebied de Buitenlanden te vinden.

Het restaurant wordt circulair, dat betekent bijvoorbeeld, eten uit eigen tuin.

Eind 2019 startte de omgevingsprocedure en de eerste activiteiten gaan in de zomer van 2020 van start.

Snelle actie

Door snelle actie en een goede samenwerking met de gemeente Castricum, bestreden we snel en effectief de eikenprocessierups. Bomen werden met rood/witte linten en informatiebladen afgezet en de nesten werden zo snel mogelijk verwijderd.. Zo bleef de overlast minimaal.

Grazende schapen voor meer diversiteit

Door schapen te laten grazen, wordt het gebied op een verantwoorde manier onderhouden. Daarnaast zorgen de schapen voor een grotere biodiversiteit en voor minder Co2 in de lucht doordat er geen maaimachines hoeven te worden gebruikt.

De schapen zijn specifiek in wat ze willen grazen, waardoor minder dominante planten ook de kans krijgen om te groeien. Dat levert een bloemrijk en divers landschap op, waar bijen meer nectar vinden.