Routebureau

Naast het werk dat we direct in opdracht van de schappen doen, voeren we ook projecten uit namens gemeenten en de provincie. Soms is een recreatieschap één van de opdrachtgevers, maar dat hoeft niet. De structurele projecten op het gebied van varen, wandelen en fietsen worden gebundeld opgepakt door het routebureau van Recreatie Noord-Holland. In 2017 leverde het routebureau enkele mooie mijlpalen op.
In 2017 investeerden we flink om nieuwe opdrachten te verwerven voor de inrichting en beheer van routenetwerken en routevoorzieningen, zoals TOP’s, picknickplaatsen, aanlegsteigers en bruggen.

Dat leverde een aantal interessante opdrachten op, zoals de voorbereiding en realisatie van sloepennetwerken in de regio’s Noord-Holland-Noord, Zuid-Kennemerland en Amstelland. Ook met de voorbereiding en realisatie van Wandelnetwerken in de Gooi & Vechtstreek, Zuid-Kennemerland, Groengebied Amstelland en Westfriesland gaan we in 2018 aan de slag.

Wij kunnen daar bij uitstek onze expertise in kwijt, nu het beleid van de provincie en gemeenten meer gericht is op het openstellen van het volledige landschap voor recreatief/ toeristisch medegebruik. Wel werd na analyse van de kosten en baten die samenhangen met de uitvoering van deze taken duidelijk dat er nog organisatorische en inkooptechnische slagen gemaakt moeten worden om onze diensten kostendekkend te krijgen. Het is de intentie om deze slagen binnen twee jaar te realiseren.

Het wandelnetwerk Noord-Holland heeft nu een volwaardig wandelnetwerk

In 2017 breidden we het wandelnetwerk uit naar de kop van Noord-Holland: 580 kilometer, 49 startpunten en 115 ommetjes die opgeteld 2200 km wandelplezier bieden. Maar ook drie  touwtrekpontjes en nieuwe boerenlandpaden werden opgeleverd. Daarmee is Recreatie Noord-Holland in onze provincie nu de grootste aanbieder van routenetwerken voor wandelen.

En dat weet ook het wandelend publiek steeds beter: het aantal bezoekers van de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland verdubbelde in 2017 van 6.000 naar 13.000.

Maar er kan nog meer bij: in 2017 zijn voorbereidingen getroffen om uit te breiden naar nog meer delen van Noord-Holland in 2018. We staan dus niet stil.

De TOP’s schieten als paddestoelen uit de grond

Ken je de term Toeristisch Overstappunt al? Wij noemen dat een TOP. Het zijn de groenblauwe zuilen in het landschap waar je informatie op vindt over fiets-, wandel-, en vaarroutes in de omgeving, maar ook over bezienswaardigheden, locaties voor bootverhuur en horeca.

In 2017 kwamen er 24 TOP’s bij en gingen we van 30 TOP’s in 2016 naar wel 54 TOP’s in 2017. Zo weet je altijd waar je bent, maar ook waar je heen kunt gaan.

Fietsroutes in kaart en weer in orde

Een goede fietstocht begint met een goede route. De kwaliteit van een route  zit ‘m niet alleen in wat je onderweg tegenkomt, maar ook in de weg zelf. Voor Gooi en Vechtstreek analyseerden we de onderhoudsstaat van het netwerk, de routeborden en de knooppuntborden.

Gebreken die we bij deze analyse tegenkwamen losten we op. Dat leverde goed onderhouden routes op, en duidelijke bebording die ervoor zorgt dat routes weer gemakkelijk te volgen zijn.

Van de boot zo het museum in

Met je met sloep helemaal naar het Poldermuseum Heerhugowaard, museum in ’t  Houten Huis in de Rijp of het Noorderpolderhuis in Schermerhorn varen? Met het nieuwe sloepennetwerk stap je zo uit je bootje, het museum in.

In opdracht van de gemeente Alkmaar kwam er een nieuw vaarnetwerk in de Eilandspolder. Ook voor wie het water op gaat met een kano of fluisterpunter, zijn er veel nieuwe mogelijkheden.